Ledig stilling

Nordre Land kommune

To nyoppretta fastlegehjemler til kommunens to fastlegekontor

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

To nyoppretta fastlegehjemler til kommunens to fastlegekontor er ledig fra 01.09.2024.

Nordre Land kommune har vedtatt intensjonsavtale etter punkt 8.2 i Særavtalen. For å kunne iverksette dette, trenger vi flere fastleger på laget. Hos oss kan du få velge om du vil være selvstendig næringsdrivende eller kommunalt tilsatt fastlege. Kommunen eier fastlegehjemlene slik at leger som rekrutteres skal ikke kjøpe seg inn i praksisen. Vi ser etter deg som ser allmennmedisin som spennende og interessant og som ønsker erfarne og dyktige fastleger og hjelpepersonell som kollegaer.

Kommunen har utvidet antall fastlegehjemler til ni. Syv av fastlegehjemlene er det tilsatt spesialister i allmennmedisin og ALIS leger i. Kommunen har i tillegg to LIS1 leger. Kommunen er registrert som utdanningsinstitusjon for ALIS leger og har utarbeidet Generell utdanningsplan. Kommunen har avtale med Sykehuset Innlandet og Beitostølen helsesportsenter om institusjonstjeneste. Kommunen har pr i dag to fastlegekontor, Landsbylegene DA (Dokka) og Torpa legesenter (Torpa). Det er ca. 30 min reisevei fra Dokka til Gjøvik, og ca. 30 min fra Torpa til Lillehammer. Fastlegekontorene ligger 17 km fra hverandre (15 min), og det er i overkant av 1 time til Hamar og 2 timer til Oslo.

Nordre Land kommune har om lag 6600 innbyggere. Dokka er administrasjonssentrum i kommunen, og den første offisielle Landsbyen i Norge. Det er et godt utvalg av butikker og servicetilbud, i tillegg har Dokka camping blitt kåret til Folkets campingfavoritt flere år på rad, og fremstår som et av kommunens kulturtilbud. Det er barnehager, barne- og ungdomsskole med svømmebasseng i kommunen samt videregående skole på Dokka. Torpa ligger tett opp mot «indrefileten» i kommunen, Synnfjellet og Spåtind. Nordre Land kommune er blant de 10 største hyttekommunene i Innlandet og det er et godt friluftstilbud hele året. Det er barnehage i Torpa og i 2022 ble det tatt i bruk ny barne- og ungdomsskole og det er en ny flerbrukshall i tilknytning til skolen, samt basseng. Det er pr i dag kapasitet til 7445 pasienter på fastlegelistene som fordeler seg med 2650 på listene ved Torpa legesenter og 4795 på listene ved Landsbylegene DA (Dokka).

Torpa legesenter ligger ca. 17 km fra Dokka og har i dag tre fastlegehjemler og én LIS1 lege. I to av hjemlene er det tilsatt fastleger som har jobbet ved legekontoret i mange år. Kommuneoverlegen arbeider ved Torpa legesenter. Landsbylegene DA er lokalisert på Dokka og har i dag seks fastlegehjemler og én LIS1 lege. I fem av hjemlene er det tilsatt fastleger som er ALIS og spesialister i allmennmedisin.

Våre fastleger er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering. Tre av legene har vært fastleger i kommunen siden før fastlegeordningen ble vedtatt i 2001. Begge legekontor er velfungerende med et godt arbeidsmiljø, stabile fastleger og hjelpepersonell. Legekontorene er også godt utstyrt og benytter Infodoc Plenario journalsystem. Fastlegekontorene samarbeider om felles fraværsdekning ved ferie, kurs ol.

Kommunen har egen sykehjemslege i 70 % stilling som er under spesialisering i allmennmedisin. Kommuneoverlege har 40 % stilling. Fastleger i Nordre Land kommune inngår i Gjøvikregionens interkommunale legevakt som er lokalisert ved Sykehuset Innlandet, Gjøvik. Det er interkommunalt samarbeid om miljørettet helsevern som er organisert som et IKS med Gjøvik som vertskommune. 

Våre fastleger og medarbeidere trives og ønsker flere fastleger med på laget:

Det er opprettet to fastlegehjemler, en hjemmel til hvert av legekontorene og vi søker etter dere som er spesialist i allmennmedisin, ALIS lege og/eller lege som ønsker å bli spesialist i allmennmedisin med ønsket oppstart 01.09.24 eller etter nærmere avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Fastlegepraksis som inkluderer daglegevakt i samarbeid mellom de to legesentrene
 • Fastlegen kan tilpliktes inntil 7,5 timer/uke med kommunale legeoppgaver
 • Deltakelse i legevakt ved interkommunal legevakt på Gjøvik utenom fastlegekontorets åpningstid med egen turnus

 Kvalifikasjoner

 • Lege med norsk autorisasjon
 • Godkjent turnus – LIS1
 • Spesialist i allmennmedisin, under spesialisering til allmennmedisin eller ønsker å starte som ALIS jf. Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk – minimumskrav B2 eksamen i norsk

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner, og har vilje til å bidra til et fortsatt godt samarbeid mellom legene, sykehjemslegen, helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø i fastlegetjenesten i Nordre Land
 • Du er interessert i og opptatt av menneskers helse- og livssituasjon der forebygging er like viktig som å behandle
 • Du er interessert i primærhelsetjenesten og allmennmedisin
 • Du har god arbeidskapasitet og arbeidsglede
 • Du arbeider godt selvstendig og i team
 • Du har interesse for legevaktmedisin
 • Personlig egnethet som fastlege, kollega og samarbeidspart vektlegges

Vi kan tilby:

 • Velutstyrt og veldrevet praksis med gode kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • Utdanningskandidater vil få tilbud om ALIS-avtale
 • Fastlønn/selvstendig næringsdrivende for ALIS
 • Fastlønn/selvstendig næringsdrivende for spesialister i allmennmedisin
 • Konkurransedyktige inntektsmuligheter
 • Veiledning med erfarne og dyktige legekollegaer
 • Faste fagmøter (tellende smågruppe) mellom Landsbylegene DA og Torpa legesenter DA
 • Faste samarbeidsmøter med kommunen (SUFLO)
 • Fleksibilitet med tanke på mulighet for ferier, kurs ol

For stillingen gjelder:

Det stilles krav om godkjent politiattest i henhold til bestemmelser i Helsepersonelloven.
Tilsetting i henhold til det enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk: ASA 4310, ASA 4301, SFS 2305, Forskrift om fastlegeordningen og øvrig lov- og avtaleverk som regulerer fastleger, legevaktsleger og offentlig legearbeid.


Hovedregelen er at søkerlister ikke er unntatt offentlighet, jfr. offentleglova § 25. Dersom du ønsker at ditt navn ikke skal offentliggjøres, ber vi om din begrunnelse for dette i søknadsteksten.

Som forebyggende datasikkerhetstiltak orienterer vi om at vi aldri vil be om Bank ID informasjon på noe som helst tidspunkt i søknadsprosessen. 

 

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere. 

 

Kontaktpersoner:

Eirik Bø Larsen, daglig leder, tillitsvalgt (Dnlf) og fastlege Landsbylegene DA tlf. 61 11 46 00

Stefan Løvsletten, daglig leder, fastlege og kommuneoverlege Torpa legesenter DA tlf. 61 11 46 50

Toril Naustdal, kommunalsjef 24+ tlf. 970 43 084