• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  861381722
 • Antall ansatte
  1165
 • Opprettet år
  1995
 • Adresser
  Storgata 28
  2870  DOKKA

Nordre Land kommune oppføring hos:

Nordre Land kommune

Trivselskommunen Nordre Land ligger i nordenden av Randsfjorden og strekker seg nordover til fjellområdet Synnfjell. Kommunen ligger i hjertet av Østlandet, omtrent midt i Oppland fylke med kort avstand til Mjøsbyene Gjøvik og Lillehammer. Det bor ca 6700 innbyggere i kommunen og Landsbyen Dokka, som er kommunens administrasjonssenter og distriktets handelssenter, huser ca. 3000 av dem.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Trosopplærer

Nordre Land kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Med utgangspunkt i vår felles trosopplærerplan og det lokale menighetsarbeidet søker vi etter trosopplærer i 50% stilling fra 01.01.2024. Arbeidsoppgaver: Planlegge og lede våre trosopplæringstiltak for barn og unge i alderen 0-18 år i alle våre fire menigheter Revidere og utvikle menighetens trosopplæringsplan, sammen med trosopplæringsutval…

Helsefagarbeider ved Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter

Nordre Land kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er ledig en inntil 100% stilling som helsefagarbeider ved Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter, avdeling Soltun og Eirtun.  Soltun er en avdeling for demente, og Eirtun er en forsterket skjermet avdeling. Avdelingene har i hovedsak pasienter med kognitiv svikt.  Stillingen innebærer arbeid i turnus og arbeid hver 3. helg.  Nordre Land kommune…

Fagarbeidere i barnehage

Nordre Land kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er ledig to vikariater i 100% stilling som fagarbeider i Furulund barnehage på Dokka. Vikariatene varer fra 01.11.2023 til barnehageårets slutt, 14.08.2024. Barnehagene våre har fokus på vennlighet i relasjon, lek og språk, og bruker BTI-modellen (bedre tverrfaglig innsats). Barn i Nordre Land-barnehagen skal møte anerkjennende og omsorgsfulle voksne …

Fagarbeider i miljøarbeidertjenesten - intern

Nordre Land kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fakta om stillingen: Det er ledig 85% vikariat som fagarbeider i miljøarbeidertjenesten, med for tiden tjenestested Rudsgata. Vikariatet varer til 01.09.2024. Stillingen er i turnus med arbeid hver 3. helg.  Arbeidsoppgaver: Bidra til å sikre at helse og omsorgstjenesten følger lovverk, politiske vedtak og kommunale bestemmelser. Utføre …

Fagarbeider ved hjemmetjenesten - intern

Nordre Land kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fakta om stillingen: Hjemmetjenesten har ledig 70-100% vikariat som fagarbeider med varighet til 01.09.2024. Tjenestested vil pr. tiden være både Dokka og Torpa. Stillingen er i turnus med arbeid hver 3. helg.  Arbeidsoppgaver: Bidra til å sikre at helse og omsorgstjenesten følger lovverk, politiske vedtak og kommunale bestemmelser. Utfø…

Fagarbeider ved avlastningstjenesten - intern

Nordre Land kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fakta om stillingen: Det er ledig en inntil 100 % fast stilling som fagarbeider med tjenestested for tiden tjenesteutvikling 24+, avlastningstjenesten for barn og unge.  Stillingen er i turnus med arbeid hver 3. helg.  Arbeidsoppgaver: Bidra til å sikre at helse og omsorgstjenesten følger lovverk, politiske vedtak og kommunale bestemmelser.…

Helsefagarbeider ved institusjon og hjemmetjeneste

Nordre Land kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 Vi har ledig to stillinger som fagarbeider:  50-100% fast stilling ved skjermet og forsterket skjermet enhet for personer med demens og kognitiv svikt. (Avd. Soltun/ Eirtun) Stillingen er pr. tiden 50% natt med langvakter hver 4. helg, og andre vakter kan vurderes å legges til stillingen.  49% fast stilling ved hjemmetjenesten. Stillingen er pr. …

Vernepleiere/ miljøterapeuter til avlastningstjenesten for barn og unge

Nordre Land kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du faglig engasjert og ønsker å være en del av et team hvor vi gjør hverandre gode? Miljøarbeidertjenesten består av fem bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne, tjenestemottaker med BPA-ordning og en avlastningsbolig for barn. Det er ledig to 80-100% stillinger som vernepleier/ miljøterapeut i avlastningstjenesten for barn og unge.  …

Sykepleiere i hjemmesykepleie og institusjon

Nordre Land kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig stillinger som sykepleier ved hjemmetjenester og institusjon: Inntil 100% fast stilling ved skjermet og forsterket skjermet enhet for mennesker med demens og kognitiv svikt. (Avdeling Soltun og Eirtun) Inntil 100% fast stilling ved skjermet og forsterket skjermet enhet for mennesker med demens og kognitiv svikt, med tiltredelse…

Fastlege ved Torpa legesenter

Nordre Land kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Dokka er administrasjonssentrum i kommunen, og den første offisielle Landsbyen i Norge. Det er et godt utvalg av butikker og servicetilbud, i tillegg har Dokka camping blitt kåret til Folkets campingfavoritt flere år på rad, og bidrar til et av kommunens flere kulturtilbud. Torpa ligger tett opp mot «indrefileten» i kommunen, Synnfjellet og Spåtind. Nordre L…

Tilkallingsvikar som assistent i Nordre Land-skolen 2023/2024

Nordre Land kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Skolene i Nordre Land trenger vikarer på tilkalling for assistenter i skoleåret 2023/2024. Nordre Land kommune har to grunnskoler, Dokka barne- og ungdomsskole og Torpa barne- og ungdomsskole. Begge skolene har skolefritidsordning (SFO). Vi søker etter skoleelever, studenter og personer med interesse for skole og det å jobbe med barn og ungdom. Oppdra…

Tilkallingsvikar som lærer i Nordre Land-skolen 2023/2024

Nordre Land kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Skolene i Nordre Land trenger tilkallingsvikarer for lærere til sine skoler for skoleåret 2023/2024. Nordre Land kommune har to grunnskoler,  Dokka barne- og ungdomsskole og Torpa barne- og ungdomsskole.  Vi søker etter lærere, lærerstudenter, andre studenter og personer med interesse for skole og det å jobbe med barn, ungdom og voksne. Arbeidsoppgavene v…

Tilkallingsvikar i barnehage 2023/2024

Nordre Land kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Barnehagene i Nordre Land søker etter tilkallingsvikarer for barnehageåret 2023/2024. Fra høsten 2023 har Nordre Land kommune 4 kommunale barnehager: Tonlia barnehage, Furulund barnehage og Øygardsjordet barnehage på Dokka, og Mariringen barnehage i Torpa. Vi søker etter personer med interesse for å jobbe med barn og i barnehage, gjerne med erfaring f…

Tilkallingsvikar som renholder 2023

Nordre Land kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker etter vikarer på tilkalling til vår renholdstjeneste for 2023. Vikarene må kunne tre inn på kort varsel ved ulike fravær og ferieavvikling på sommeren. Vi trenger også egne sommerferievikarer 2023.  Arbeidsoppgaver: Moderne renhold i kommunale bygg som skole, barnehage, sykehjem og administrasjonslokaler. Ønskede kvalifikasjoner: - Fag…

Tilkallingsvikar i Hjemmetjenester 2023

Nordre Land kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjenesteområdet hjemmetjenester trenger tilkallingsvikarer til sine avdelinger for 2023. Vi søker etter både helsepersonell og personer uten helsefaglig utdanning med interesse for helse – og omsorgsfaget. Elever og studenter innen helsefaglig utdanning oppfordres særlig til å søke, men  også deg som ønsker å starte et utdanningsforløp. Fleksibilitet og s…

Tilkallingsvikar i Institusjonstjenester 2023

Nordre Land kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Institusjonstjenester trenger tilkallingsvikarer til sine avdelinger for 2023. Vi søker etter sykepleiere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, elever og studenter innen helse- og sosialfag. Personer uten helsefaglig utdanning, men med stor interesse for faget kan også søke. Vi søker deg som er fleksibel og selvstendig, og som kan stille på kort varsel da…