Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Hustadvika kommune

To ledige faste stillinger som sykepleier/vernepleier ved Eide sykehjem

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingene er fortiden plassert ved langtidsavdeling for 14 pasienter. Vi er opptatt av trygge og gode tjenester for våre brukere. Har fokus på tilrettelagte aktiviteter for den enkelte.

Stilling nr 1:
Fast 100 % stilling for sykepleier / vernepleier fra 01 12 23.
Stillingen innebærer arbeid i turnus på dag, kveld og 3. hver helg.

Stilling nr 2:
Fast 66,90 % stilling for sykepleier på natt fra 01 10 23.

Vi bruker i dag fagsystemet Gerica, men fra 04 11 23 tar vi i bruk fagsystemet Helseplattformen.
Turnus- og tilkallingsprogrammet Min vakt (Visma Flyt ressursstyring) og personalsystemet Visma.

Kunnskap og trygghet er spesielt viktig i tjenestene vi yter. Personlig egnethet og stabilitet vil derfor bli tillagt stor vekt ved ansettelsen.

Kommunens verdigrunnlag legger vekt på at ansatte er: imøtekommende, dyktig, ansvarlig og respektfull.

Arbeidsoppgaver:
• Bistå tjenestemottakeren i det daglige og aktivt bidra til pasientens hverdagsmestring
• Sikre at tjenestene utøves på faglig forsvarlig måte og i tråd med virksomhetens målsetting
• Yte tjenester i henhold til gjeldende vedtak
• Vurdere behov og planlegge tjenestetilbudet, iverksette tiltak
• Oppfølging av tiltaksplaner, prosedyrer og øvrige planer
• Bidra til tverrfaglig planlegging av pasientforløp
• Samhandling med spesialisthelsetjenesten
• Samarbeid med øvrige tjenester innen kommunehelsetjenesten
• Medisinsk oppfølging
• Samarbeid med tjenestemottakeren, pårørende og eksterne samarbeidspartnere
• Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende, kolleger og studenter
• Delta i kvalitetsutvikling av tjenesten, samarbeide med kollegaer og ledelsen med fokus på forbedring av tjenesten
• Medansvar for internkontroll, kvalitetssikring og HMS
• Bruk av velferdsteknologi
• Andre oppgaver kan bli pålagt

Kvalifikasjoner:
• Autorisert sykepleier / vernepleier
• Kompetanse om forebygging og utfordrende atferd, gjerne med erfaring fra arbeid knyttet til kapittel 4 i helse- og omsorgstjenesteloven
• Gode kunnskaper til IKT og dokumentasjon, erfaring med Gerica er en fordel
• Erfaring og interesse for arbeidsområdet
• Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig (nivå B2)

Personlige egenskaper:
Vi ser etter deg som
• jobber selvstendig og målrettet
• har god observasjonsevne
• tar initiativ til utviklingsarbeid
• ønsker å gjøre en forskjell for våre tjenestemottakere
• liker utfordringer og varierte arbeidsoppdrag
• evner å rette fokus mot etikk og gode refleksjoner
• tar selvstendige avgjørelser innenfor gitte rammer
• er fleksibel og løsningsorientert
• har godt humør og ei positiv innstilling
• er en god lagspiller og bidrar til et godt arbeidsmiljø
• tar ansvar for å utvikle deg faglig

Vi tilbyr:
• Et trivelig arbeidsmiljø med dyktige kolleger
• Et spennende og utviklende arbeidsfelt
• Allsidige og varierte arbeidsoppgaver
• God pensjonsordning gjennom KLP

Annen informasjon
• Ved tiltredelse må politiattest av nyere dato fremskaffes (ikke eldre enn tre måneder).
Det bes om at minst to referanser oppgis i søknad, fortrinnsvis dine siste ledere.
• Innsendte opplysninger behandles i henhold til offentlighetsloven.
• Hvis noen påberoper seg fortrinnsrett til stillingen, må det fremkomme av søknaden, og det kan da eventuelt bli andre stillinger ledig.
• Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
• Hustadvika kommune har full barnehagedekning.

Søknad sendes
Elektronisk søknadsskjema finner du under søk på stilling. Vi ber om at det blir benyttet. Hustadvika kommune benytter elektronisk søknadsprosess, dette betyr at kun søknader sendt via Easycruit vil bli tatt i betraktning.

Vennligst ikke send inn vitnemål og attester. Dette skal du ta med deg til et eventuelt intervju.