• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  921133642
 • Antall ansatte
  1855
 • Opprettet år
  2018
 • Adresser
  Tingplassen 1
  6440  ELNESVÅGEN

Hustadvika kommune oppføring hos:

Hustadvika kommune


Bli med i vår Kandidatbank!

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Sjukeheimslege

Hustadvika kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om arbeidsgiver Hustadvika kommune har en unik natur. Du rekker både høyfjell og storhavet på samme dag. Mellom morgen og kveld kan du fiske i sjøen, i elver og stille vann - padle en tur mellom holmer og skjær - i smult vann eller der storbåra bryter.  Du er 20 minutter fra Molde og 15 minutter fra Årø flyplass. I kommunen er det 12 fastleger, s…

Spesialpedagog - førskole

Hustadvika kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hustadvika opplæringssenter har ledig 100% fast stilling som spesialpedagog - førskole. Tiltredelse så snart som mulig. Om stillingen Vi søker en medarbeider som finner det meningsfylt å jobbe med barn i alderen 1- 6 år. Som vår nye spesialpedagog, vil du ha tilhørighet ved avdelingen spesped førskolebarn ved Hustadvika opplæringssenter.   St…

Fengselsbiblotekar, 40% fast stilling

Hustadvika kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hustadvika bibliotek har ansvar for å drive bibliotek i Hustad fengsel. Vi søker deg som er selvstendig, initiativrik og løsningsorientert, og som liker å formidle litteratur- og kulturopplevelser til andre - og som ønsker å tilby innsatte ved Hustad Fengsel et variert og godt bibliotektilbud. Fengselsbiblioteket skal etterstrebe å gi det samme tilbudet t…

Tilkallingsvikar - skoleåret 2022/2023

Hustadvika kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Grunnskolen i Hustadvika kommune har behov for tilkallingsvikarer som både lærere og assistenter for skoleåret 2022/2023. Det vil også være behov for tilkallingsvikarer i SFO og på leksehjelp. For lærervikarer gjelder formalkompetanse iht. kompetanseforskrift. For assistentstillinger ønskes fortrinnsvis utdanning retta mot barn og unge (barn- og ungdomsar…

Tilkallingsvikarer barnehage 2022/2023

Hustadvika kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har behov for tilkallingsvikarer i Hustadvika kommunes kommunale barnehager. Vi har 7 kommunale barnehager: Jendem barnehage, Tornes barnehage, Bud barnehage, Hustad barnehage, Eide barnehage, Svanviken barnehage og Lyngstad og Vevang barnehager. Er du en engasjert relasjonsarbeider med pågangsmot og evne til begeistring, så er kanskje du den vikare…

Sykepleier/vernepleier - Natt

Hustadvika kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig to faste stillinger på natt fra 01.09.2022 76 % stilling 27 % stilling (hver 3 helg) Bøtunet omsorgssenter ligger midt i Elnesvågen sentrum er tilpasset demente og har 16 plasser. Stillingene innebærer arbeid i turnus på natt med arbeid hver 3 helg. Vi jobber kontinuerlig med utvikling av tjenestene og heltidskultur. Dette kan …

Reinhaldar – fast 43 % stilling

Hustadvika kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeids- og ansvarsområde: Følgjande ansvars- og arbeidsoppgåver ligg til stillinga: - Dagleg reingjering - Periodisk reingjering - Hovedreingjering - Andre aktuelle arbeidsoppgåver kan bli tillagt stillinga Kvalifikasjonar: • Relevant utdanning er fagbrev som reinhaldsoperatør. Særleg relevant praksis kan kompenserast for manglande utdanning • Egnet…

100% fast stilling som saksbehandler/rådgiver

Hustadvika kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester/Koordinerende enhet søker etter 100% fast stilling som saksbehandler/rådgiver. Tiltredelse så snart som mulig. Stillingsbeskrivelse Sentrale arbeidsoppgaver for saksbehandler/rådgiver er: Saksbehandling av ulike søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester, alle aldersgrupp…

Sykepleier/Vernepleier 100 % stilling

Hustadvika kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingen er fortiden plassert ved demensavdelingen ved Slettatunet. Avdelingen har 7 langtidsplasser. Vi er opptatt av trygge og gode tjenester for våre brukere. Har fokus på tilrettelagte aktiviteter for den enkelte. Stillingen innebærer arbeid i turnus på dag, kveld og helg. Ledig fra 22 08 22. Tiltredelse etter avtale. Vi bruker journalsystemet…

Sykepleier i 62,5 % fast stilling på natt

Hustadvika kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker Sykepleier i 62,5 % fast stilling på natt. Arbeidssted hjemmesykepleien Hustadvika Arbeidsoppgaver: Arbeidsoppgavene er i hovedsak å bistå tjenestemottakere i deres hverdag. Sikre at tjenestene utøves på en faglig forsvarlig måte i tråd med virksomhetens målsetting og i henhold til gjeldende vedtak. Samarbeid med tj…

Helsefagarbeider - 50% fast stilling i bofelleskap

Hustadvika kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig ei 50 % fast stilling fra 22.08.22 Det søkes primært etter helsefagarbeider, men anna relevant utdanning kan vurderes. Stillingen innebærer arbeid i turnus på dag, kveld og helg. Stillingen forutsetter at man kan arbeide i turnus med langvakter. Vi jobber kontinuerlig med utvikling av tjenestene og heltidskultur. Dette kan medføre endret turn…

2. gangs utlysning - Brukerstyrt personlig assistent, inntil 50% stilling

Hustadvika kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Familiens Hus, Tiltak for funksjonshemmede har ledig stilling som Brukerstyrt Personlig Assistent i inntil 50% stilling ledig omgående, med mulighet for større stilling. Arbeidsleder er ei dame i sin beste alder. Arbeid hver 3. helg må påberegnes. Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er en alternativ måte å organisere helse- og omsorgstjenester på. Dette…

Kontaktperson i vikariat 100 % stilling. 2.gangs utlysing

Hustadvika kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Herunder menes det at barn og familier får hjelp som virker, og at de møter trygge og kvalitetssikre tjenester. Barneverntjenesten legger vekt på tverrfaglig samarbeid, forebyggende arbeid og tidlig innsats.…

Spennende og utviklende fast nattstilling 68,3 % med særdeles gode lønnsvilkår

Hustadvika kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I denne stillingen medfølger et lønnstillegg på kr. 100.000 per år justert etter stillingsstørrelse. Stillingen innebærer arbeid i turnus på natt og er i et privat hjem. Søkere vurderes fortløpende. Hovedoppgaven er å gi nødvendig helsehjelp, aktivisere og kommunisere med 100 % pleietrengende ungdom med langtkommet svært alvorlig progredierende nevrolo…

Hustadvika kommune trenger flere støttekontakter!

Hustadvika kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Hva er en støttekontakt? Det er en person som hjelper et annet menneske gjennom ulike aktiviteter og samvær. Samvær med en støttekontakt gir en mer meningsfylt fritid og støtte i hverdagen. En støttekontakt kan bidra til at en annet menneske kan få en bedre livskvalitet.   Hva kreves for å bli støttekontakt? En støttekontakt må ha fylt 18 år. S…