Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  30.10.2020
 • Sted:
  Hvittingfoss
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Hvittingfoss
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3222179
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Helsefagarbeider - Hjemmetjenesten Hvittingfoss

Hvittingfoss er et tettsted med ca 3000 innbyggere og er en del av Kongsberg kommune. Hvittingfoss ligger idyllisk til ved Numedalslågen og det er korte avstander til Drammen, Hof, Lardal, Holmestrand og Tønsberg. Hjemmetjenesten Hvittingfoss er en liten base med ca 15 årsverk fordelt på primært sykepleiere og helsefagarbeidere. Hjemmetjenesten i Hvittingfoss er en del av seksjon for samordnede tjenester for hjemmeboende (STH). Vi dekker et geografisk område på begge sider av Numedalslågen opp til Skollenborg og Hedenstad.

 

Kort om stillingene

Hjemmetjenesten i Hvittingfoss har ledig to helsefagarbeiderstillinger, vikariater på 78,17% (til 30/9-21) og 72,89% (til 5/8-21).
Stillingene er todelt, med arbeid dag og kveld og hver 4. helg, med noen langvakter.

 

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende oppgaver med stor grad av medbestemmelse
 • Ansvar og mulighet for å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø der latter sitter løst
 • En kommune som jobber aktivt med å skape helsefremmende arbeidsplasser
 • Stabile og dyktige kollegaer
 • Stor takhøyde for daglige diskusjoner og innspill
 • Intern og ekstern undervisning
 • God opplæring samt veiledning ved behov
 • Bedriftshelsetjeneste
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring

 

Innhold i stillingen

Som helsefagarbeider i hjemmetjenesten:

 • har du ansvar for å følge rutiner og prosedyrer
 • skal du gi bistand til personlig hygiene, ernæring, medisinhåndtering og miljørettede tiltak der det er nødvendig
 • skal du observere, kartlegge, tilrettelegge, igangsette og evaluere pleie- og omsorgstiltak

 

Ønsket kompetanse

 • Du er strukturert, har arbeidsglede og engasjement
 • Du er reflektert og ser muligheter fremfor begrensinger
 • Du har interesse for tverrfaglig samarbeid
 • Du evner å jobbe både selvstendig og i team
 • Du trives med en noe uforutsigbar hverdag
 • Du er reflektert og løsningsorientert
 • Du er tydelig og raus overfor samarbeidspartnere
 • Du har gode ferdigheter i data, dokumentasjon og kommunikasjon. Du behersker IKT som arbeidsverktøy
 • Du har gode kommunikasjonsevner og stor arbeidskapasitet
 • Du bidrar i videreutvikling av vårt gode arbeidsmiljø
 • Du evner å omgås pasienter / pårørende med store endringer i livet
 • Du evner å lytte, ta raske vurderinger og beholde roen
 • Du er positiv, kreativ, løsningsorientert og åpen for endringer

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Ved intern tilsetting kan andre stillingsstørrelser bli tilgjengelige og evt tilbudt i stedet.

 

Formelle kvalifikasjonskrav

Offentlig godkjent helsefagarbeider med relevant erfaring fra hjemmetjenesten.

Søkere uten formell kompetanse kan vurderes men bør da ha relevant erfaring.

Søker må ha førerkort klasse B.

 

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse.

 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.