• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  05.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0182, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4965517
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

To-årig engasjement spesialkonsulent Mennesker med funksjonsnedsettelser/BPA

Offentlig forvaltning

 

I Folkehelse- og omsorgsavdelingen utarbeider vi strategier og handlingsplaner innen helseområdet og følger opp disse. Vi driver også analysearbeid, fagutvikling og forskning, tjenesteutvikling og kunnskapshevende tiltak for helse- og omsorgstjenestene til Oslos innbyggerne i alle aldre. Dessuten har vi en viktig rolle i det systematiske folkehelsearbeidet i Oslo.    

Det er et mål i Oslo kommune at mennesker med funksjonsnedsettelser skal motta likeverdige og koordinerte tjenester, uavhengig av alder og bydelstilhørighet. Byrådet legger FN-konvensjonen for mennesker med funksjonsnedsettelse sine rettigheter (CRPD) til grunn for kommunens arbeid.  

Vi lyser ut en to-årig engasjementsstilling som skal ha arbeidet med handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser og brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som hovedoppgaver. Handlingsplanen for mennesker med funksjonsnedsettelser for Oslo kommune er utløpt. Ny plan er etterspurt av blant annet bydeler, bystyrets organer og Rådet for personer med funksjonsnedsettelse. Helseetaten har allerede på oppdrag fra Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester i 2022 utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for den nye handlingsplanen.  

Nyere kartlegginger av BPA-ordningen i bydelene viser at ordningen praktiseres noe ulikt. Helseetaten har fått i oppdrag å utarbeide og implementere aktuelle tiltak for å styrke bydelenes BPA-ordning. Målet er å bidra til en mer likeverdig praktisering av tjenesten og styrke oppfølgingen av ordningen i Oslo. 

Vi søker nå en engasjert person som kan lede dette viktige arbeidet i kommunen. Er det deg? 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Ha ansvaret for å utarbeide Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser for Oslo kommune 
 • Utarbeide og implementere en forenklet veileder om BPA og styrke kompetansehevende tiltak på området 
 • Skrive fagtekster til bruk i kunnskapsgrunnlag, nettsider, rapporter, strategier, notater mv  
 • Samarbeide med bydeler og etater, spesialisthelsetjenesten, FoU-miljø, frivillig sektor og helsemyndigheter  
 • Legge til rette for systematisk involvering av innbyggere i utvikling av tjenester og tilbud  
 • Representere Helseetaten i relevante programmer/fagråd, utvalg og sammenhenger og holde presentasjoner  
 • Bidra i videreutvikling og digitalisering av arbeidsområdene  

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra høyskole/universitet, gjerne på masternivå  
 • God kjennskap til fagområdene mennesker med funksjonsnedsettelse og brukerstyrt personlig assistanse 
 • Kompetanse på prosjektarbeid, fortrinnsvis prosjektledelse 
 • Erfaring fra arbeid med brukergruppene 
 • Kjennskap til kommunalt lovverk innenfor helse- og omsorgstjenestene 
 • God rolleforståelse, herunder grenseflater mellom fag og politikk 
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging  
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk  
 • God digital kompetanse 

 •  
  Kvalifikasjoner som er en fordel:   

  Erfaring fra innbyggerinvolvering og medvirkningsprosesser 
  Kjennskap om Oslo kommunes organisering av tjenestene 
  Mangfoldskompetanse 

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner  
 • God gjennomføringsevne  
 • Fleksibel, arbeider smidig og løsningsorientert  
 • Evner å ta ansvar og initiativ  
 • Systematisk og strukturert 
 • God system- og rolleforståelse  
 • Evner å prioritere og levere oppdrag med korte tidsfrister 
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr:

 • En faglig stimulerende arbeidshverdag med engasjerte og dyktige kollegaer med ulik fagbakgrunn i en etat med et viktig samfunnsoppdrag 
 • Trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter 
 • Fleksibel arbeidstid  
 • Bedriftsidrettslag 
 • Gode forsikrings- og låneordninger i Oslo pensjonsforsikring  
 • Lønn etter kvalifikasjoner og Oslo kommunes regulativ  
 • Som ansatt i Oslo kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 prosent av din lønn til pensjonsinnskudd 
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  05.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0182, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4965517
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune