Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Tjenesteporteføljeansvarlig for Forskningstjenester

Offentlig forvaltning

Forskning og innovasjon er ett av de 6 viktigste satsningsområdene i Helse Sør- Øst, og vi i Sykehuspartner er stolte av rollen vi spiller i dette samfunnsoppdraget. Bli med på vårt team som Tjenesteporteføljeansvarlig for Forskningstjenester, og form fremtiden for helseforskning.

I rollen som Tjenesteporteføljeansvarlig (TPA) for Forskningstjenester, får du en sentral rolle i utviklingen av innovative IKT-løsninger som støtter forskningsmiljøene i helseforetakene. Dette er en perfekt mulighet for deg som ønsker å bruke din IT-kompetanse og forretningsforståelse til å gjøre en forskjell i helsevesenet.
Helsetjenestene står overfor betydelige utfordringer, hvor riktig bruk av ny teknologi vil spille en avgjørende rolle i å utvikle effektive løsninger for forskning. Vi forventer en økning i bruken av AI i helsevesenet i fremtiden, og derfor er forskning og tilgang til pålitelige data essensielle for å realisere dette potensialet.

Kvalifikasjoner:

Utvikle og forvalte:

  • Du vil definere og videreutvikle kundeporteføljen på lokalt og regionalt nivå, sørge for at løsningene møter høy standard og tilpasser seg fremtidens behov i forskningsmiljøene

Drive strategisk utvikling:

  • Sammen med eierene våre og helseforetakene, vil du forme strategien for hvordan teknologi best kan støtte fremtidens helseforskning, både for kundeporteføljen og de regionale tjenestene

Fasilitere samarbeid:

  • Du vil være brobyggeren som sikrer effektiv kommunikasjon og samarbeid mellom teknologi-team, forskere og helseforetak

Personlige egenskaper:

En motivert selvleder:

  • Du er inspirerende og motiverende, med en evne til å lede deg selv og dine kunder gjennom endring og utfordringer

Strategisk tenker:

  • Du ser det store bildet og navigerer komfortabelt gjennom komplekse beslutningsprosesser. Du evner å gjennomføre og omsette vedtatt strategi til konkrete handlinger og faktiske leveranser

Partner:

  • Du står trygt i din kommunikasjon, skaper tillit på tvers av interesseområder, og er en dyktig relasjonsbygger

Vi tilbyr:

Hvorfor du vil trives hos oss:

  • Vi har en inkluderende kultur og er stolte av vårt mangfoldige arbeidsmiljø som oppmuntrer til deling av ideer og personlig vekst

Støtte til faglig utvikling:

  • Vi tilbyr utviklingsmuligheter for å styrke din faglige og personlige vekst. Vi har flere samarbeidsfora der du som TPA vil utveksle erfaring, kompetanse og bygge relasjoner med andre i tilsvarende roller

Fleksibilitet i arbeidslivet:

  • Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor for å støtte en god balanse mellom arbeid og privatliv
  • Attraktive forsikrings- og pensjonsordninger