• Bedrift
  Lillehammer kommune
 • Søknadsfrist
  10.08.2021
 • Sted:
  LILLEHAMMER
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  LILLEHAMMER
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3975967
 • Se her for andre jobber fra Lillehammer kommune

Tjenesteområdeleder Legehelsetjenester

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du være med og utvikle framtidens kommunale helse- og velferdstjenester, i tett samarbeid med fagmiljøer i og utenfor kommunen?

«Mestring hele livet» er visjonen til Helse- og velferdssektoren i Lillehammer kommune. Dette skal være førende for tjenestetilbud og tjenesteutførelse.

Legehelsetjenester er et tjenesteområde med ansvar for kommunens fastlegeordning, kommunalt legesenter, Lillehammer Interkommunale Legevakt, og samhandler tett med kommuneoverlegen.

Legetjenesten er en nøkkeltjeneste for sammenheng og effektivitet i de kommunale helse- og velferdstjenestene. Fastlegene er sentrale for oppfyllelse av mange av målene i samhandlingsreformen, og de vil ha en sentral rolle i utformingen av gode pasientforløp og deltakelse i tverrfaglig samarbeid. Det er 28 selvstendig
næringsdrivende fastleger i kommunen og et kommunalt ALIS-kontor med 3 fastleger og 2 LIS1-leger. Det pågår et arbeid med sikte på å øke kapasiteten og styrke rekrutteringen.

Lillehammer Interkommunale Legevakt drives i et samarbeid mellom kommunene Ringebu, Øyer, Gausdal, Lillehammer, Ringsaker, Sør-Fron og Nord-Fron. Lillehammer er vertskommune. Legevakta ligger i nye moderne lokaler i tilknytning til sykehuset og har 16,8 årsverk sykepleiere og ca 70 leger, med egen ledelse, inkludert legevaktsoverlege.

Arbeidsoppgaver:

Som leder av Legehelsetjenester har du overordnet fag-, økonomi- og arbeidsgiveransvar for tjenesteområdet. Tjenesteområdeleder rapporterer til kommunalsjef og er en del av sektor Helse og Velferds ledergruppe.

Dine oppgaver er å:
- ha overordnet ansvar for faglig utvikling, tjenestekvalitet og internkontroll
- tilpasse driften til gjeldende økonomiske og faglige rammer
- opprettholde og videreutvikle et stabilt og sterkt fagmiljø
- vedlikeholde og videreutvikle et godt arbeids- og samarbeidsmiljø i eget tjenesteområde, til andre enheter i kommunen, Sør-Gudbrandsdal helseregion og andre eksterne samarbeidspartnere
- lede, koordinere og utvikle fastlegetilbudet i Lillehammer
- ivareta økonomisk planlegging,  budsjettering og rapportering

 - ha direkte personalansvar for kommunalt legesenter med 8 ansatte

Kvalifikasjoner:

høgskole-universitetsutdanning innen helse-/sosialfag
- annen relevant utdanning kan vurderes
- ledererfaring
- god økonomiforståelse
- samhandlingskompetanse
- nødvendig kunnskap om helserett, lover og regelverk
- gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
- det er ønskelig med kjennskap til tjenestene som tjenesteområdet omfatter

Personlige egenskaper:

 - du har meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
- du er faglig kompetent
- du har evne til å skape samhold og et godt arbeidsmiljø for medarbeidere med høy faglig integritet
- du stimulerer til innovasjon og utvikling
- du har evne til å skape tillit og trygghet i ulike miljøer
- du er en inspirerende motivator og relasjonsbygger
- personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse

Vi tilbyr:

 - gode utviklingsmuligheter
- et hyggelig arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere
- stor tillit, mye ansvar og nødvendig myndighet
- leder- og resultatavtale som følger stillingen, dette tydeliggjør forventningene til deg
- gode pensjons- og forsikringsordninger og lønn etter avtale

Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming, kulturell og etnisk bakgrunn. Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement.

Ifølge Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette. Attesterte kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med ved et eventuelt intervju.  
 • Bedrift
  Lillehammer kommune
 • Søknadsfrist
  10.08.2021
 • Sted:
  LILLEHAMMER
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  LILLEHAMMER
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3975967
 • Se her for andre jobber fra Lillehammer kommune