• Bedrift
  Tønsberg kommune
 • Søknadsfrist
  17.12.2021
 • Sted:
  TØNSBERG
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  TØNSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4238962
 • Se her for andre jobber fra Tønsberg kommune

Tjenesteleder i enhet for seniortilbud

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Virksomhet Mestring og forebyggende tjenester (MFT) består av tre enheter som alle yter forebyggende og helsefremmende tjenester til kommunens innbyggere over 20 år uavhengig av bosted og diagnose.

Enhet for seniortilbud» ledes av en tjenesteleder og består av fem seniorsentre og den kommunale transport tjenesten. Sentrene er sosiale møteplasser med forebyggende og helsefremmende tiltak for pensjonister og trygdede over 55 år bosatt i hele kommunen. Sentrene har et stort utvalg av aktivitetstilbud, kulturelle og sosiale møteplasser, og kafeteriaer i tilknytning til sentrene. Dette bidrar til rehabilitering og mestring ut fra innbyggernes egne ressurser og bidra til at eldre kan bo hjemme så lenge som  mulig.

Enheten har 38 ansatte fordelt på 28 årsverk og et budsjett på 16,3 millioner kroner i 2021.

Vi søker deg som vil være en engasjert og selvstendig leder. Du vil bidra til å utvikle enheten til å møte framtidens behov gjennom aktiviter og tiltak for dagens og framtidige medlemmer på sentrene.

Samarbeid med med frivilligheten om nye brukergrupper vil være en del av utviklingen.

Som leder blir du viktig for at kommunen kan videreføre og utvikle forebyggende og mestringsfremmende helsetiltak. Sentrene er viktige arenaer for tiltak i sektorens fagplan for «Aktiv aldring og framtidens eldreomsorg 2022.2024» og for utvikling og gjennomføring av tiltak for å nå målene i «Leve hele livet» reformen.

Som tjenesteleder er du en del av lederteamet i virksomhet Mestring og forebyggende tjenester

Arbeidsoppgaver:

Som tjenesteleder får du delegert ansvar for faglig, administrativ  og økonomisk forsvarlig drift av enheten. Det innebærer:

 • Ansettelse og oppfølging av ansatte i enheten og sikre at enheten utøver en personalpolitikk som ivaretar kommunens personalpolitiske retningslinjer,reglement og plikter.
 • Være med på en dreing av tjenesten for å kunne nå målene i «Leve hele livet» reformen og tiltak som bidar til at innbyggere kan bo hjemme så lenge som mulig.
 • Delta og eventuelt lede utviklingsprosjekter, bidra til å utvikle sentrene
 • Implementering, iverksetting  og oppfølging av administrative rutiner og vedtak
 • Sikre kommunens plikt til å tilby nødvendige og forsvarlige tjenester
 • Sikre brukermedvirkning og samskaping.
 • Utøve ledelse overfor ansatte i deres arbeidshverdag
 • Ansvar for fag, kvalitet og pasientsikkerhet
 • Ansvarlig for enhetens drift
 • Lede avdelingen i henhold til lovgivning som regulerer enhetens aktiviteter, politiske og administrative vedtak, kommunens og virksomhetens kvalitetssystem og gjeldende arbeidslivsbestemmelser.
 • Delegert attestasjons og anvisningsmyndighet
 • Følge opp enhetens regnskap iht budsjett og rapportere til virksomhetsleder


Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant bacheor utdanning innenfor helseområdet
 • Lederutdanning
 • Digitale ferdigheter
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Ledererfaring
 • Erfaring fra fagfeltet og kjennskap til målgruppen
 • Erfaring fra forebyggende og helsefremmende arbeid
 • Kunnskap og erfaring med offentlige myndighetskrav
 • Erfaring med digitale systemer innen økonomi og personaloppfølging
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Kunne fremme samarbeid mellom de ulike avdelingene i enheten, mellom enhetene i virksomheten og i hele sektoren
 • Forståelse av viktigheten av samarbeid med frivilligheten
 • Trives i en pådriverrolle
 • Ansvarlig og initiativrik
 • Ha en god virksomhetsforståelse
 • Ha gode evner til å kommunisere, lytte og en tydelig formidling av budskap
 • Kunne lede er tjeneste i endring og ha forståelse for mestringsorientert ledelse
 • Være raus og inkluderende
 • Personlig egnethet vektlegges
Tønsberg kommune kan tilby:
 • Variert arbeid i positivt miljø
 • Faglige utfordringer og mulighet til å utvikle tjenesten
 • Deltagelse i utviklingsarbeid
 • Tilsetting på vanlige vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning
 • Fleksitidsordning

Lønnsvilkår: lønn etter gjeldende avtale innenfor lønnsarmmekode 9454. Stillingen er plassert i kapitell 3.4.3

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost

 

 
 • Bedrift
  Tønsberg kommune
 • Søknadsfrist
  17.12.2021
 • Sted:
  TØNSBERG
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  TØNSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4238962
 • Se her for andre jobber fra Tønsberg kommune