Ledig stilling

Tønsberg kommune

Tjenesteleder Drift og vedlikehold av bygg

Offentlig forvaltning

Tønsberg kommunale Eiendom (TkE) har ansvar for Forvaltning, drift og vedlikehold av Tønsberg Kommunes bygningsmasse, bestående av 270.000 m2 formålsbygg og 1050 boliger. Virksomheten har 180 ansatte og hovedkontor i ærverdige lokaler på Gunnarsbø. TkE er en av Vestfolds største eiendomsaktører og har et meget sterkt faglig miljø. 

Ønsker du en spennende, utfordrende og allsidig lederstilling?

Vi søker deg som har ledererfaring og erfaring fra Forvaltning, drift og vedlikehold av bygg og som ønsker å modernisere og videreutvikle et tjenesteområde med godt kompetente medarbeidere. Du bør være systematisk og trives med å arbeide i et hektisk miljø med mange utfordringer.  Stillingen er underlagt virksomhetsleder og er en del av TkE’s ledergruppe. Tjenesteområdet Drift og vedlikehold består av ingeniører, samt 5 team med avdelingsledere og vaktmestere, totalt ca 50 personer.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens formålsbygg og boliger
 • Personalansvar og rekruttering av ansatte innenfor eget område, kompetanseutvikling
 • Modernisere tjenesteområdet og effektivisere gjennom organisajonsutvikling og bruk av teknologi
 • Ansvar for oversikt over vedlikeholdsbehov, utarbeide tiltaksplaner og følge opp gjennomføring
 • Revidere og utvikle kvalitetssystemet
 • Økonomiansvar; Budsjettering for eget område, fakturabehandling, ha oversikt over regnskap
 • Innkjøp ihht lov om offentlige anskaffelser
 • Delta på ledermøter/i lederteam og bidra til at TkE når de mål som er satt innenfor ulike satsingsområder

TkE’s ledelse kan gjøre endringer i stillingens arbeids- og ansvarsområde.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdannelse
 • Erfaring fra drift og vedlikehold av bygg
 • Ledererfaring
 • Gode digitale ferdigheter
 • Erfaring fra økonomioppfølging

 Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaringer fra omstillings- og effektiviseringsarbeid
 • Erfaring fra innkjøp ihht offentlige anskaffelser
 • Erfaring fra arbeid med digitale forvaltningssystemer

Personlige egenskaper

 • Engasjement, evne til å sette klare mål, ta initiativ og gjennomføre
 • Utøve et godt lederskap og medarbeiderskap 
 • Positiv og serviceinnstilt, gode samarbeidsevner 
 • Nøyaktig og flink til å kommunisere både muntlig og skriftlig
 • Førerkort kl B

Personlig egnethet vektlegges.

 Vi tilbyr:

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver i et godt faglig miljø
 • Hyggelige kollegaer og en god arbeidsplass
 • Opplæring og kompetanseoppbygging
 • Fleksibel arbeidstid, gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale. Fra lønn trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost