Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Tønsberg kommune

Tjenesteleder

Offentlig forvaltning

Vi søker deg som ønsker å bli tjenesteleder for skjermet og forsterket skjermet enhet.

Eik sykehjem er en av fire institusjoner/ sykehjem i Tønsberg kommune. Vi ligger ca.4 km fra Tønsberg sentrum. 
Sykehjemmet har 83 sykehjemsplasser, samt 8 plasser i Omsorgsbolig for personer med demens og et Dagsenter.
Vi har sykehjemslege, fagutviklingssykepleier og Gat koordinator - alle tre  i 100% stilling
Vi jobber systematisk med fag, kvalitet og utvikling. 
For å styrke vårt faglige fokus, er vi i gang med å implementere TIDmodellen, et tverrfaglig verktøy for å sikre systematisk personsentrert omsorg. 
På skjermet og forsterket enhet er vi opptatt av å sette pasientens individuelle behov i fokus. 
Som ny leder vil du få en helt sentral rolle i å videreføre og videreutvikle arbeidsmiljøet og det faglige fokuset i tiden framover. 
Vi står helt i startgropen på å ta i bruk digitalt tilsyn, RoomMate - og ønsker et økt fokus på Velferdsteknologi. 
Tønsberg kommune har vedtatt en heltidsstrategi som vi er forpliktet på. Vi følger piloter innen Helse og mestring i forhold til utprøving og planlegging av Årsturnus - det vil si en ikke-rullerende arbeidsplan over 52 uker.
Planen er at årsturnus også skal innføres på Eik sykehjem. 

 

Hovedarbeidsoppgaver

 • Personalansvar
 • Arbeide aktivt med arbeidsmiljø
 • Utforme og iverksette tiltak i avdelingene i samsvar med vedtatte mål for Tønsberg kommune og Eik sykehjem
 • Ha fokus på økt nærvær og sykefraværsoppfølging
 • Organisere, lede og delta i utviklingsprosjekter
 • Turnusarbeid
 • Budsjettansvar
 • Administrative oppgaver knyttet til drift, økonomi, kvalitetssystem, personal og lønnssystem
 • Journalansvar

Kvalifikasjonskrav

 • Autorisert sykepleie
 • Ledererfaring
 • Digitale ferdigheter 
 • Språkkrav for helsepersonell; faglærte/ufaglærte tilsvarende B2
 • Digitale ferdigheter
 • Språkkrav for helsepersonell; faglærte/ufaglærte tilsvarende B2

Ønskede kvalifikasjoner

 • Veiledningskompetanse
 • Interesse for fagutvikling, kvalitet og forbedringsarbeid
 • Erfaring fra arbeid med demens, psykiatri eller alderspsykiatri

Personlige egenskaper

 • Veiledningskompetanse
 • Interesse for fagutvikling, kvalitet og forbedringsarbeid
 • Erfaring fra arbeid med demens, psykiatri eller alderspsykiatri
 • Utøve et godt medarbeiderskap
 • Gode samarbeidsevner 

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr        

 • En arbeidsplass der det gjennom mange år er opparbeidet mye kompetanse og erfaring innen demensomsorg på ulike typer avdelinger, tilpasset sykdomsforløpet til personer med demens.
 • Mange motivert ansatte i  et sterkt fagmiljø på avdelingene. 
 • Et godt arbeidsmiljø i ledergruppa og i administrasjon - vi deler kunnskap og erfaringer med hverandre og vektlegger å spille hverandre gode. 
 • Vi ønsker deg hjertelig velkommen inn i en flott ledergruppe med en genuin interesse for demensomsorg.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Stillingskode:9454

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost