• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  20.05.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4615873
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Tjenesteleder

Offentlig forvaltning

Enhet habilitering har fokus på at alle innbyggere i bydelen skal sees på som likeverdige deltakere i samfunnet, og at samarbeid og utvikling av tjenester på tvers av bydelens avdelinger skal gjøre oss i stand til å gi likeverdige og treffsikre tjenester for våre innbyggere. Samtidig er vi opptatt av å se brukers og familienes ressurser for å bidra til mestring i eget liv.

Enheten består av fem boliger som yter døgnkontinuerlige tjenester til personer med ulike funksjonsnedsettelser, en avlastningsbolig for barn 0-18 år, et dagsenter for utviklingshemmede og et ambulerende team. Enheten har også et eget team med fagkonsulenter som har ansvaret for å fatte vedtak om helse- og omsorgstjenester og effektuere disse ved anskaffelser for habiliteringsområdet.

Vi er nå på utkikk etter en ny leder som ønsker en spennende og variert jobb på en av våre bosentre. Ved tjenestestedet bor det pr. i dag 5 beboere. I tillegg til å være leder for bosentret vil man også ha ansvar for drift av ambulerende team for personer med funksjonsnedsettelser hvor man for tiden har 22 brukere.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede tjenestestedet og ambulerende team med ansvar for oppfølging av fag-, personal- og økonomi
 • Sikre forsvarlige tjenester innenfor tilgjengelige ressurser og gjeldende lovverk
 • Være en leder som sørger for at tjenestestedet utvikler seg og er i tråd med dagens føringer om tillitsbasert ledelse
 • Sikre brukermedvirkning
 • Turnusplanlegging
 • Implementere og sikre gjennomføring av kvalitetsøkende tiltak
 • Arbeide for et godt arbeidsmiljø
 • Fokus på kvalitet og jobbe målrettet for å øke kvaliteten på tjenestene innen gitte budsjettrammer
 • Rapportering til enhetsleder
 • Delta i enhetens ledergruppe

Kvalifikasjoner:

 • Krav om Helse- og sosialfaglig utdanning på minimum bachelornivå
 • Krav om videreutdanning innen ledelse
 • Erfaring med brukergruppen
 • Erfaring med HOL kap. 9
 • God erfaring og forståelse for sammenheng mellom fag, lovverk og økonomi
 • Kunnskap om relevant lovverk
 • Erfaring og forståelse for målgruppens behov
 • Krav om god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, (tilsvarende nasjonal norskprøve på nivå C1)
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper:

 • Du har høy arbeidskapasitet og god stresstoleranse
 • Du liker å arbeide selvstendig og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du er analytisk, målrettet og resultatorientert
 • Du er engasjert, kreativ og endringsorientert
 • Du er en fremoverlent og innovativ leder som ønsker å bidra med å yte fremtidsrettede helse- og omsorgstjenester
 • Du ser sammenhenger mellom brukernes behov, god og effektiv ressursutnyttelse, lovgivning, økonomi og kvalitet
 • Du er kollegial og opptatt av å ivareta et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Lønn iht Oslo kommunes regulativ, ltr 50 (for tiden 685 800)
 • Faglig spennende oppgaver og ansvar
 • Sentralt beliggende på Holmlia med gode kollektivtransport muligheter
 • Gode kollegaer og et hyggelig arbeidsmiljø
 • Fleksitidsordning
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  20.05.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4615873
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune