• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  07.02.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4330484
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Tjenesteleder

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har fra 1.4.22 ledig stilling for tjenesteleder for Hverdagsmestringsteam (HMT) , Hverdagsrehabilitering (HVR) og fysio - og ergoterapitjenesten for voksne i Bydel Vestre Aker. HMT er en tjeneste i avdeling Helse og mestring og er organisert i seksjon for forebygging og rehabilitering sammen med bydelens seniorsenter, seniorveileder og Frisklivssentralen.

Bydel Vestre Aker ønsker å legge til rette for at våre innbyggere skal kunne bo lengst mulig hjemme i eget hjem, og tilpasse våre tjenester slik at det blir mulig.

HMT tar imot henvendelser på alle nye søkere av helse -og omsorgstjenester. Det blir gjort en tverrfaglig kartlegging og vurdering av søkeres egenmestringsevne i dagliglivets aktiviteter gjennom en prosess med motivasjon, veiledning, tilrettelegging og trening på de områder som er viktig for brukeren. Våre medarbeidere har et høyt faglig nivå, arbeider tverrfaglig og  har et mestrings - og rehabiliteringsfokus. Vi vektlegger bruk av tilgjengelige velferdsteknologiske løsninger i samarbeid med brukere og pårørende. Videre er det et mål å utvikle et tett samarbeid med frivillige og lavterskeltilbud. 

HMT har 23 årsverk hvorav en koordinator og 10,5 årsverk går i 2-delt turnus -dag, kveld og helg.

Vi søker en tydelig og utviklingsorientert tjenesteleder som er motivert for oppgaven med kontinuerlig videreutvikling av tjenesten sammen med brukere, pårørende medarbeidere og andre samarbeidspartnere. Du har et ønske om å bygge et godt tverrfaglig lag med fokus på mestring. 

Arbeidsoppgaver:

Tjenesteleder har ansvar for å sikre at tjenesten utføres i samsvar med gjeldende myndighetskrav, overordnet standard for hjemmetjenester, målsettinger og faglige prinsipper og skal sørge for at det gis faglige forsvarlige tjenester til våre innbyggere. Dette betyr at tjenesten tar utgangspunkt i hverdagsmestring, og legger til rette for systematisk medvirkning fra brukere og pårørende. Tjenesteleder skal utøve tillitsbasert ledelse i tråd med Oslo kommunes verdigrunnlag og konkretisere dette i tjenestene ved å sette tydelige mål og forventninger til medarbeiderne. Forvaltning av avtaler med privatpraktiserende fysioterapeuter ligger til stillingen.

Kvalifikasjoner:

Helse - og sosialfaglig utdanning på minimum bachelornivå

Ønskelig med videreutdanning i ledelse, evt. ledererfaring kan kompensere for formell lederutdanning

Ønskelig med erfaring fra drift av tverrfaglige hjemmetjenester

Kunnskap om turnusplanlegging og aktuelt lovverk.

Ønskelig med erfaring med elektronisk fagsystem (Gerica) og tunussystem (Gat)

Mål -  og resultatorientert samt gode kommunikasjonsferdigheter

Ønskelig med erfaring fra budsjettstyring

 

Personlige egenskaper:

Evne til å lede tillitsbasert 

Evne til å lede tverrfaglig med fokus på mestring

Evne til å jobbe analytisk, systematisk og selvstendig

Evne til å prioritere i en hektisk hverdag

Fleksibel med stor arbeidskapasitet

Evne til samarbeid internt og eksternt

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

Spennende og varierte arbeidsoppgaver og en meningsfull jobb

Et faglig sterkt miljø med dyktige medarbeidere 

Mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag

Tett samarbeid med seksjonsleder og øvrige tjenesteledere i seksjonen og avdelingen

Gode forsikrings -og pensjonsordninger

Lønnsplassering i ltr. 54 (kr.738 600 )

 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  07.02.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4330484
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune