Ledig stilling

Stavanger Kommune

Tilsynspersoner

Stavanger kommune søker etter to tilsynspersoner i 20% stilling - i hovedsak på ettermiddag / tidlig kveld.

Barn og ungdom i fosterhjem har ofte mange mennesker å forholde seg til, og har opplevd brudd i mellommenneskelige forhold (flyttet fra foreldre og annen familie, kanskje skiftet skole, nytt vennemiljø, skifte av saksbehandlere i barnevernet m.m.) Det er derfor svært viktig at du som tilsynsperson er der for barnet / ungdommen over lang tid. 

Som tilsynsperson skal du være barnets / ungdommens støtteperson i forhold til fosterhjemmet og barnevernet, og påse at livssituasjon i fosterhjemmet / beredskapshjemmet er tilfredsstillende.

Barnets / ungdommens beste skal alltid ligge til grunn. I form av samtaler med sin tilsynsperson kan barnet / ungdommen medvirke i egen barnevernssak. Fosterhjemmet / beredskapshjemmet har på sin side plikt til å åpne hjemmet, og bidra til gode rammer for tilsynet, for eksempel ved å motivere til å snakke med tilsynspersonen alene, i eller utenfor fosterhjemmet.

Tilsynsbesøk skal gjennomføres så ofte som nødvendig, og minimum fire ganger i året. Tilsynsordningen varer frem til fylte 18 år.

Som tilsynsperson er du ikke ansatt som kontaktperson / saksbehandler i barneverntjenesten, og du skal heller ikke ha nær relasjon til fosterhjemmet / beredskapshjemmet, men et godt samarbeid med barneverntjenesten og fosterhjemmet / beredskapshjemmet om informasjon, faglighet og tilgjengelighet er viktig.

Barneverntjenesten har i dag tre faste tilsynspersoner og en tilsynsansvarlig. Vi har samarbeidsmøter hver første onsdag i måneden på dagtid, hvor veiledning og kollegastøtte er en viktig del.

 

Kvalifikasjoner:

Helse og sosialfaglig eller pedagogisk bakgrunn. Annen relevant erfaring kan kompensere for manglende/annen utdanning. Personlig egnethet, samt erfaring med barn og unge vil bli vektlagt.

Du må ha god vandel da det kreves politiattest for stillingen.

Sertifikat for personbil.

Personlige egenskaper:

Som tilsynsperson må du ha evne til å etablere kontakt, skape et tillitsforhold, og på sikt få gode relasjoner til barn / ungdom og fosterhjem for å kunne utføre oppgaven.

  • Du må være sensitiv, oppmerksom og ta barnet / ungdommen på alvor
  • Du må ha evne til å snakke med voksne og barn om vanskelige tema - på ulike alderstrinn
  • Du må ha evne til å kunne skape tillit og stå i avvisning
  • Det skal lages rapport etter hvert tilsyn, og du må ha god skriftlig formidlingsevne
  • Du må ha struktur, kunne overholde tidsfrister og ha evne til å ta imot og søke veiledning

Vi tilbyr:

  • Opplæring og veiledning. Fosterhjemskommunen er ansvarlig for opplæring og oppfølging av tilsynspersonen
  • Lønn og stillingskode i henhold til tariff etter utdannelse og godkjent dokumentert ansiennitet
  • Fleksibel arbeidstid
  • Gode velferdsordninger, forsikrings- og pensjonsbetingelser
  • Firmabiler tilgjengelig