• Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  22.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5354, STRAUME
  ØYGARDEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4997942
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune
 • Oppdatert 08.03.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Øygarden kommune

Tilsetjingssak - Spesialpedagog 80% Sund ungdomsskule

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du vår nye spesialpedagog med retning mot framtida? Vikariat 80% til 31.07.23

Øygarden kommune er den nest største kommunen i Vestland fylke med omlag 38 500 innbyggjarar og 2 500 tilsette. Straume er kommunesenter (ca. 15 minutt køyring frå Bergen) med kommunedelsenter på Rong og i Skogsskiftet.

Øygarden kommune har sett seg som mål å vera ein framtidsretta og kunnskapsbasert samfunnsutviklar med fortrinn innanfor energi, teknologi og marine ressursar. 
Kommunen skal løfta fram viktige verdiar som felles kultur, språk og identitet. Vi har ambisjonar om å vera ein handlekraftig og effektiv organisasjon med god leiing, høg kompetanse og kvalitet.

Arbeidsoppgåver:

 • Skapa eit trygt og godt læringsmiljø, der kvar elev i gruppa blir sett
 • Planlegga og gjennomføra spesialundervisning
 • IOP-arbeid
 • Rettleia lærarar og fagarbeidarar
 • Leggja til rette for eit godt samarbeid med føresette
 • Delta i samarbeidsmøte rundt elevar
 • Vera ein aktiv deltakar i arbeidsmiljøet

Kvalifikasjonar: 

Må ha:

 • Pedagogisk utdanning med undervisningskompetanse (grunnskulelærar 1.-7. trinn)
 • Spesialpedagogisk utdanning

Ønskjeleg med:

 • Erfaring frå spesialpedagogisk arbeid
 • Erfaring frå arbeid i skule
 • Erfaring frå arbeid med elevar med behov for tilrettelegging

Personlege eigenskapar:

 • Du har eit inkluderande menneskesyn og er raus
 • Du kan arbeida sjølvstendig og har god systemforståing
 • Du er strukturert og omstillingsdyktig
 • Du har evne til å samarbeida og bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Du har god relasjonskompetane i arbeidet med elevar, føresette og kollegaer
 • Du tar kollektivt ansvar for elevane våre
 • Du toler ein støyt

Personlege eigenskapar vil bli særleg vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Særs godt arbeidsmiljø og støttande kollegium
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA-bedrift
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

Kontakt:

Anne Hufthammer - rektor

Tlf: 95018187

E-post: anne.hufthammer@oygarden.kommune.no

 

Mariann Øvretveit – avdelingsleiar 8. trinn

E-post: mariann.ovretveit@oygarden.kommune.no

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, blir det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan bli offentlege sjølv om søkjaren har bede om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, blir søkjaren varsla om dette.

Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

 

 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  22.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5354, STRAUME
  ØYGARDEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4997942
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune
 • Oppdatert 08.03.2023