• Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  19.06.2022
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3971512
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune
 • Oppdatert 01.06.2022
Ledig stilling

Rauma kommune

Tilkallingvikarer og helgeengasjement

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har behov for deg som har helsefaglig utdanning og erfaring innenfor arbeid med helse

Helse- og omsorgstjenestene i Rauma består i dag av Koordinerende enhet, Rauma helsehus, Voll omsorgssenter, hjemmebasert helse- og omsorgstjenester, botjenester og dagsenter. Helse- og omsorgstjenesten omfatter alle aldersgrupper. 
I april 2018 flyttet en nesten samlet helse- og omsorgstjeneste inn i Raumas nye helsehus. Her er en stor del av kompetansen innen helse- og omsorgstjenesten i Rauma samlet under samme tak, som gir økt mulighet til å danne et unikt tverrfaglig miljø. 

Vi arbeider for:
- at den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig, koordinert og verdig helse- og omsorgstjenestetilbud
- at pasienter og brukere skal kunne bo lengre hjemme
- økt innsats på forebygging og rehabilitering
- innføring av velferdsteknologi
- sikre kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud
- tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom ulike deltjenester innad i kommunen og med spesialisthelsetjenesten
- tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene

Kvalifikasjoner

Vi trenger vikarer for helsefagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere. 
For sykepleier- og vernepleierstillinger kreves fullført utdannelse med norsk autorisasjon.Siste års studenter kan vurderes.
 • Du har fortrinnsvis helsefaglig utdanning og erfaring innenfor arbeid med helse
 • Det er krav om gode norsk-kunnskaper, både muntlig og skriftlig, minimum nivå B
 • Du har digital kompetanse
 • Du må gjerne ha videreutdanning innen områder som geriatri, palliasjon, kreft, demens, rehabilitering, rus, psykisk helsearbeid, avansert klinisk sykepleie, trygg legemiddelhåndtering, velferdsteknologi m.fl.

Andre med interesse for å arbeide med mennesker som har behov for helsehjelp oppfordres til å søke. 

Personlige egenskaper
Vi ønsker oss kollegaer som SER hverandre og er Samarbeidsvillige, Ekte og Rause, som vil bidra positivt til å nå våre målsammen og holde kommunens visjon levende, samt som ser sin rolle og legger innsats i vårt felles ansvar for å bidra aktivt i arbeidet til Rauma-innbyggernes beste.

 • Du er selvstendig, men etterspør veiledning ved behov
 • Du er løsningsorientert og hyggelig i møte med andre
 • Du har god arbeidskapasistet og takler et høyt arbeidstempo

Vi tilbyr

 • et aktivt fag- og arbeidsmiljø, godt samarbeid både i egen avdeling og tverrfaglig
 • interessante utfordringer og muligheter innen et allsidig fagfelt
 • faglig veiledning til deg som er nyutdannet

Aktuelle søkere vil bli kontaktet av aktuell avdeling ved behov for vikarer. Vil du vite mer om stillingene ta kontakt med virksomhetsleder Synnøve Wenaas.

Ansettelse
Tilsetting i alle stilingene skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Ansettelse skjer ellers i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig og kan gi flyttegodtgjørelse etter regulativ. 

Søknad sendes: 
Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadsskjema vil bli tatt i betraktning ved tilsetting. Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registerer/oppdaterer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Du trenger ikke legge ved attester og vitnemål til elektronisk søknad, men vi ber om at disse taes med på evt intervju.

Lønn-/personal kan kontaktes for rettledning vedr elektronisk søknad, henvendelse pr mail personal@rauma.kommune.no. Vi kan dessverre ikke tildele eller endre passord.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere som ønsker unntatt offentlighet på søkerliste eller krever fortrinnsrett må begrunne dette i søknaden. 

Ved ansettelse i stillinger innen helse- og omsorg kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges ved tilsetting. Politiattest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

Vi ber om at du oppgir i søknad hvilke stillinger/hvilken stilling du søker på. 

 

 • Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  19.06.2022
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3971512
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune
 • Oppdatert 01.06.2022