Detaljer

 • Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  15.12.2020
 • Sted:
  ÅNDALSNES
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  ÅNDALSNES
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3125556
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune

Tilkallingvikarer

Helse- og omsorgstjenestene i Rauma består i dag av Koordinerende enhet, Rauma helsehus, Voll omsorgssenter, hjemmebasert helse- og omsorgstjenester, botjenester og dagsenter. Helse- og omsorgstjenesten omfatter alle aldersgrupper. 
I april 2018 flyttet en nesten samlet helse- og omsorgstjeneste inn i Raumas nye helsehus. Her er en stor del av kompetansen innen helse- og omsorgstjenesten i Rauma samlet under samme tak, som gir økt mulighet til å danne et unikt tverrfaglig miljø. 

Vi arbeider for:
- at den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig, koordinert og verdig helse- og omsorgstjenestetilbud
- at pasienter og brukere skal kunne bo lengre hjemme
- økt innsats på forebygging og rehabilitering
- innføring av velferdsteknologi
- sikre kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud
- tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom ulike deltjenester innad i kommunen og med spesialisthelsetjenesten
- tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene

 

Hjemmebasert omsorg kan få ledige tilkallingsvikariater 
for sykepleier, hjelpepleier/helsefagarbeider, pleiemedarbeider. De fleste stillingene stillingene har todelt turnus med for tiden arbeid hver 3. helg og med langvakt 14 timer på en av vaktene på helg.

Vi kan også få behov for vikarer som hjemmehjelp og fritidskontakter (støttekontakt).

De som tilbys stilling som tilkallingsvikar i hjemmebasert omsorg må påregne å arbeide kveld og helg.


Vi legger ut utlysning av tilkallingsvikariater fra 2.9.2020, og lar den ligge ute for å søke til uti desember 2020 i første omgang. Aktuelle søkere vil bli kontaktet av hver enkelt avdeling ved behov for vikarer. 

 

Vil du vite mer om muligheter i HBO så ta kontakt med
Virksomhetsleder Aud Turid Korneliussen, aud.korneliussen@rauma.kommune.no, tlf 92235744
Avdelingsleder HBO Rauma Nord Eva Lianes, eva.lianes@rauma.kommune.no, tlf 90411403
Avdelingsleder HBO Rauma Sør Hilde Marstein, hilde.marstein@rauma.kommune.no, tlf 46916884
Avdelinsleder BO Omsorgsboliger med bemanning Ingfrid Åsarmoen, ingfrid.asamoen@rauma.kommune.no, tlf 48217918

 

Kvalifikasjoner
For sykepleierstillinger kreves fullført sykepleierutdannelse, norsk autorisasjon samt sertifikat for personbil/B. Det er også ønskelig med videreutdanning innen flere områder som geriatri, palliasjon, kreft, demens, rehabilitering, rus, psykisk helsearbeid, avansert klinisk sykepleie, trygg legemiddelhåndtering, velferdsteknologi m.fl.

For helsefagarbeidere kreves det fullført fagskole og  norsk autorisasjon.

Det er stort sett krav om sertifikat for personbil/B, og vi forutsetter gode norsk-kunnskaper, både muntlig og skriftlig for arbeide i Hjemmetjenesten.


Personlige egenskaper
Vi ønsker oss kollegaer som SER hverandre og er Samarbeidsvillige, Ekte og Rause, som vil bidra positivt til å nå våre målsammen og holde kommunens visjon levende, samt som ser sin rolle og legger innsats i vårt felles ansvar for å bidra aktivt i arbeidet til Rauma-innbyggernes beste.
I tillegg ønsker vi oss kollegaer som arbeider selvstendig og er løsningsorienterte. Vi har mange brukere som mottar forskjellige tjenester så du må mestre et høyt arbeidstempo.

 

Vi tilbyr et godt og aktivt fag- og arbeidsmiljø, godt samarbeid både i egen avdeling og tverrfaglig, og har interessante utfordringer og muligheter innen et allsidig fagfelt. Om du er nyutdannet, har vi mulighet for sykepleiefaglig veiledning. 


Ansettelse
Tilsetting i alle stilingene skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Ansettelse skjer ellers i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig og kan gi flyttegodtgjørelse etter regulativ. 


Søknad sendes: 
Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadsskjema vil bli tatt i betraktning ved tilsetting. På grunn av at vi har tatt i bruk nytt program for søknader/rekruttering i mars 2020 er verken nåværende eller tidligere ansatte registrert som brukere. Interesserte må derfor opprette ny bruker for å få søkt.

Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registerer/oppdaterer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Du trenger ikke legge ved attester og vitnemål til elektronisk søknad, men vi ber om at disse taes med på evt intervju.

Lønn-/personaldrift kan kontaktes for rettledning vedr elektronisk søknad, henvendelse pr mail lonn@rauma.kommune.no. Vi kan ikke tildele eller endre på passord, men for øvrige spørsmål er vi behjelpelig med det vi kan.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere som ønsker unntatt offentlighet på søkerliste eller krever fortrinnsrett må begrunne dette i søknaden. 

Ved ansettelse i stillinger innen helse- og omsorg kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges ved tilsetting. Politiattest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

Vi ber om at du oppgir i søknad hvilke stillinger/hvilken stilling du søker på.