Tilkallingsvikarer ved Røros skole / SFO

Røros kommune

Kort om stillingen

Vi har behov for tilkallingsvikarer/timevikarer til undervisningsstillinger og assistent- og fagarbeiderstillinger ved skolen 1.- 10.trinn og ved SFO.

Om søknads- og ansettelsesprosessen

På grunn av behov for kvalifisert arbeidskraft gjøres det fortløpende vurderinger av søkere som kan være aktuelle for stillingen. Det vil si at vi benytter oss av en løpende søknadsfrist, som fornyes dersom det er mangel på tilstrekkelig kvalifiserte søkere.

Ansettelsesprosessen gjennomføres fortløpende og avsluttes når behovet er dekket. Kvalifiserte søkere oppfordres til å søke snarest.

Om oss

Røros skole er en kombinert barne- og ungdomsskole lokalisert i Røros sentrum. Skolen er Fjellregionens største skole med ca. 500 elever. Vi har ca. 70 ansatte bestående av lærere, barne- og ungdomsarbeidere, assistenter og miljøarbeidere. Hovedtrinnene holder til i hvert sitt bygg. Det er gode muligheter for uteaktiviteter i nærområdet. Røros skole har et tett samarbeid med kulturskolen i kommunen og med andre private og offentlige aktører i lokalmiljøet. Et viktig satsningsområde er prosjekter innen musikk og teater som har positiv effekt på læringsmiljøet. Elevene blir kjent med, og utvikler viktige sider ved seg selv sammen med de andre elevene. Arbeidsmiljøet er godt, og det er lett å trives. 

Kvalifikasjoner
 • relevant utdanning, og /eller erfaring for å kunne undervise
 • ønskeilg med pedagogikk rettet mot 1.-7.trinn og 5.-10.trinn
 • fagbrev som barne- og ungdomsarbeider for fagarbeiderstillinger
 • ønskelig med gode ferdigheter i IKT
 • personlig egnethet vil vektlegges
Arbeidsoppgaver

Vi søker etter etter barne- og ungdomsarbeidere og undervisningspersonell som kan fylle ulike roller i skolehverdagen:

 • gjennomføre undervisning med elever fra 1.-10.trinn,
 • følge opp elever i skolehverdagen
 • arbeide ved SFO før og /eller etter skoletid.  
Personlige egenskaper
 • bevisst på å bygge gode relasjoner til barn og unge
 • kunne stille opp på kort varsel
Vi kan tilby
 • flotte elever!
 • et engasjert og inkluderende lærerkollegium, med fokus på elevenes læring og trivsel
 • arbeidsplass på fjellet med tilgang på natur og kultur
 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • konkurransedyktig pensjonsordning

Søknadsfrist: Snarest

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til virksomhetsleder Ingvild Prøsch-Moen, tlf. 92 44 29 75 eller epost: Ingvild.Prosch-Moen@roros.kommune.no. 

Før tiltredelse må politiattest av nyere dato fremlegges (maks. tre måneder gammel) jf. opplæringsloven § 10-9

Hvordan søker du?

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden.

Godkjente vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.