Detaljer

 • Bedrift
  Namsos kommune
 • Søknadsfrist
  31.10.2020
 • Sted:
  NAMSOS
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  NAMSOS
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3101415
 • Se her for andre jobber fra Namsos kommune

Tilkallingsvikarer ved Namsos bo og velferdssenter avd.2

Vi har behov for tilkallingsvikar, som kan jobbe inne på bo og velferdssenteret eller ute i distriktet og bidra til praktisk bistand. Vi yter heldøgns omsorg, og har behov for vikarer på dag – aften, både i uke og helg.   

Stillingens arbeidsområde

Stillingen er tillagt oppgaver i henhold til lov om helsetjenesten i kommunene. Dette innebærer variert arbeid innen forebyggende helsearbeid, rehabilitering, kartlegging, tilrettelegging og oppfølging, ADL kartlegging/trening. Hjemmetjenesten arbeidsområdet er både for beboere som bor inne ved NBVS og beboere som bo i distriktet. Det krever at du har førerkort for vanlig bil og har evne til å jobbe både inne og ute.

Stillingen er direkte underlagt avdelingsleder og stillingens innehaver skal delta i direkte tjenesteyting overfor beboer og bidra til at ansvarsområder følges opp og målsettinger innenfor tjenesten nås. Du må også bidra til kvalitetssikring av tjenesten, planlegging og utvikling i tråd med ulike mål i Namsos kommune.

Vi søker en person som: 

 • Er motivert og interessert i å arbeide i en travel arbeidshverdag
 • Har gjerne erfaringer i helse og omsorg fra før
 • Har gode evner til samarbeid, samt selvstendig arbeid, søker må være fleksibel og kreativ, og kunne koordinere og delta i arbeid med hverdagsrehabilitering og har fokus på å prøve ut, ta i bruk og identifisere gevinster av velferdsteknologi.
 • Har evne til fagutvikling, innovasjon og nytenkning
 • Er fleksibel i forhold til arbeidssted og arbeidsoppgave
 • Har fokus på ressurser hos beboere og har evne til å motivere og inspirere tjenestemottakere til å bli mest mulig selvhjulpne
 • Har evne og ferdigheter innen samarbeid og kommunikasjon med brukere, pårørende, kolleger og andre samarbeidspartnere
 • Ser muligheter mer enn begrensninger, har evne til omstilling
 • Har evne til å observere, vurder og ta gode faglige beslutninger
 • Er åpen for å lære mer og bidra til faglig god utvikling og kompetanseheving
 • Har sertifikat for bil og stille opp med egen bil
 • Deltar i arbeidsplassens endringsprosesser i takt med samfunnsendringer og krav
 • Er løsningsorientert, fleksibel og kreativ, pålitelig og positiv
 • Er selvstendig og tar initiativ og ansvar
 • Representerer lojalitet, stabilitet, forutsigbarhet og kontinuitet.
 • Viser interesse og engasjement
 • Har kunnskap om/er komfortabel med bruk av data.
 • Har evne til å ta ansvar for å kvalitetssikre tjenesten i tråd med gjeldende lover og regelverk.
 • Må kunne god kommunisere på norsk skriftlig og muntlig
 • Har gode kunnskaper om regelverket som omfattes av tjenesteytingen
 • Har erfaring og relevant praksis med tjenesteyting til mennesker med funksjonsnedsettelser
 • Har evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Har god kommunikasjonsevne
 • Personlige egnethet til å være en del av teamet vår blir spesielt vektlagt ved utvelgelsen

Søkeren må påregne å bli innkalt til intervju.

Lønns- og tilsettingsvilkår

 • Tariflønn
 • Meget gode pensjons- forsikringsordninger
 • En spennende jobb i et allsidig og godt fagmiljø med stort fokus på kompetanse- og fagutvikling
 • Mange faglige utfordrende og spennende oppgaver
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Fokus på mestring, hverdagsrehabilitering, kompetansehevning og teknologi
 • Et inkluderende, godt og motiverende arbeidsmiljø

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her".  Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune.

  Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.