Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  01.10.2020
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3105868
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Tilkallingsvikarer til kommunens tilrettelagte boliger (tidl. omsorgsboliger)

De tilrettelagte boligene i Halden søker etter fagarbeidere og studenter med interesse for fagfeltet som ønsker å være tilkallingsvikarer i avdelingene. 

 

Beskrivelse av arbeidssted:

Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted. De tilrettelagte boligene har en svært sentral rolle i å nå denne målsettingen.

Kommunens tilrettelagte boliger; Brygga, Vaterland/ Hagegata, Søsterveien og Bergheim gir bistand til pasienter med bistandsbehov mellom hjemmesykepleie og institusjon.
Vi har ulike prosjekter og satsingsområder på de ulike boligene. Informasjon boligene finner du på kommunens hjemmeside.
Utvikling av tjenestene for å ligge i forkant av nye oppgaver står sentralt hos oss og vi er avdelinger med høy kompetanse og mange gode læresituasjoner.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

Yte bistand etter vedtak til hjemmeboende personer, hovedsakelig stell, pleie og legemiddelhåndtering og praktisk bistand. Vi yter bistand etter vedtak, og benytter elektroniske arbeidslister på smarttelefon. Arbeidet dokumenteres i Gerica via smarttelefoner.
Arbeidsoppgaver fordeles utfra kompetanse.

Kvalifikasjoner og utdanning:

 • Autorisasjon som helsefagarbeider
 • Studenter innen helsefaglige utdanninger/med interesse for fagfeltet er også aktuelle kandidater.
 • Søkere med formell kompetanse vil bli foretrukket så fremt de oppfyller øvrige kvalifikasjonskrav

 

Personlige egenskaper: 

 • Evne til å tenke helhetlig, ha fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk i et hektisk miljø
 • Gode samarbeidsevner
 • Høy grad av fleksibilitet
 • Høy grad av stabilitet og kontinuitet
 • Positiv, serviceinnstilt og imøtekommende personlighet
 • Gode norskkunnskaper
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Er du opptatt av at pasienten får bistand tilpasset sitt behov for å bevare egne ferdigheter lengst mulig, slik at de kan holde på ønsket om å bo hjemme i sin tilrettelagte bolig?

Liker du at dagene aldri er like, er hektiske, og går unna i en fei?
Liker du å arbeide selvstendig og løse ting på egenhånd, med vissheten om at du har dyktige kollegaer i ryggen- og aldri lenger enn en telefonsamtale unna?
Da ønsker vi deg som vikar hos oss!


Vi tilbyr:

Spennende arbeidsoppgaver, mange varierende utfordringer knyttet til mennesker med ulike bistandsbehov
Dyktige kollegaer som tar deg godt imot og hjelper deg
Opplæringspakke (kurs og opplæringsdager ute i drift sammen med kollega)


Søknadsfrist: Søknader behandles fortløpende i perioden fram til 01.10.20

 

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

 Det er krav til politiattest i stillingene.

Lønn i henhold til lov og avtaleverk

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet