Ledig stilling

Tønsberg kommune

Tilkallingsvikarer til hjemmetjenesten sone Re

Offentlig forvaltning

Virksomhet hjemmetjenester i Tønsberg koimmune jobber for at brukere skal oppleve mestring, medvirkning og mening. Virksomheten består av 8 hjemmetjeneste soner, en sone for natt og enetiltak, Mestring og oppfølgingstjeneste og Praktisk bistand. 

Sone Re har behov for flere tilkallingsvikarer. Er du fagperson i et pleie- og omsorgsyrke, er i ferd med å bli det, har bakgrunn i beslektet fagområde eller vurderer en fremtid innenfor omsorgsfagene ? Har du lyst til å være med å utvikle fremtidens hjemmetjeneste med en faglig sterk og engasjert gjeng ? 

Vi ønsker at våre brukere skal bo trygt i eget hjem lengst mulig. Vi skal tilby tjenester som gir mulighet for mestring i eget liv og som er tilpasset den enkeltes behov. Vi har høy fokus på fag og kvalitet. Det er stor variasjon i arbeidshverdagen, og det er rom for å bidra inn med faglige vurderinger.

Sone Re er en stor geografisk sone, som yter tjenester til ca 150 hjemmeboende brukere. Vi har lyse, trivlige lokaler på Re helsehus. Personalgruppen består av sykepleiere, fagarbeidere og assistenter som jobber sammen i det daglige rundt våre brukere. Vi ønsker at ansatte er med på å utvikle fremtidens hjemmesykepleie, i tråd med de nye utfordringene vi møter innen pasientsikkerhet, velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering. 

Vi søker deg som trives med å jobbe selvstendig, er engasjert, fleksibel og har lyst til å bidra til det beste for våre brukere. Vi har behov for ringe vikarer på dag, kveld og helg. Tiltredelse snarest.

Er du nysgjerrig på hvordan det er å jobbe hos oss, må du gjerne ringe for en uformell prat. 

Hovedarbeidsoppgaver

 • Du yter variert pleie til hjemmeboende
 • Oppgaver knyttet til legemiddelhåndtering 
 • Evaluering og kartlegging av nye og gamle brukere
 • Tett samarbeid med kolleger på natt
 • Samarbeid med pårørende og andre offentlige instanser
 • Kollegaveiledning

Kvalifikasjonskrav

 • Autorisasjon som sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider
 • Studenter / elever innen helse og påbegynt fagarbeider
 • Er du ufaglært er du også velkommen til å søke. Relevant erfaring er en fordel, men praktisk og teoretisk opplæring vil bli gitt
 • Gjerne kjennskap til CosDoc
 • Gyldig politiattest må fremlegges ved tiltredelse
 • Førerkort klasse B
 • Digitale ferdigheter 
 • Gode norskkunnskaper. Gjelder både skriftlig og muntlig 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Interesse for og / eller erfaring med hjemmebaserte tjenester
 • Erfaring fra andre kommunale tjenester

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Interesse og faglig engasjement
 • Utøve et godt medarbeiderskap 
 • Gode samarbeidsevner 
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Gode kolleger
 • Et spennende fagfelt i utvikling
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Gratis parkering i oppvarmet parkeringshus

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost