Ledig stilling

Halden kommune

Tilkallingsvikarer til hjemmesykepleien

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hjemmesykepleien i Halden søker etter helsefagarbeidere og studenter som ønsker å være tilkallingsvikarer i hjemmesykepleien.

Beskrivelse

Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted. Hjemmesykepleien har en svært sentral rolle i å nå denne målsettingen.

Vi er en arbeidsplass med mange dyktige medarbeidere som har fått nye og spennende oppgaver som følge av samhandlingsreformen. Utvikling av tjenesten for å ligge i forkant av nye oppgaver står derfor sentralt hos oss. Vi er et arbeidssted med høy kompetanse og mange gode læresituasjoner.

Vi har rundt 650 aktive brukere. For å kunne gi pasientene bedre oppfølging og medarbeiderne økt kontinuitet i arbeidet er vi inne i en spennende prosess hvor vi i september omorganiserer og 4 grupper skal bli til 3 avdelinger, med to team i hver avdeling. I den forbindelse styrker vi også ledelsen med en assisterende avdelingsleder i hver avdeling.

Enheten drifter prosjekter mot sårbare eldre, har trivselskoordinator for hjemmeboende eldre, vi drifter virtuell korttidsavdeling (VKA) og samarbeider godt med hverdagsrehabiliteringsteamet i kommunen. Vi er sentrale i prosjektet «VKA fase 2»; velferdsteknologi benyttet mot kronikergrupper med mål om elektronisk avstandsoppfølging. Videre jobber vi mot økt bruk av ulik velferdsteknologi.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Yte bistand etter vedtak til hjemmeboende personer, hovedsakelig stell, pleie og legemiddelhåndtering og praktisk bistand. Vi yter bistand etter vedtak, og benytter elektroniske arbeidslister på smarttelefon. Arbeidet dokumenteres i Gerica via smarttelefoner.

 Arbeidsoppgaver fordeles utfra kompetanse.

Kvalifikasjoner og utdanning

Autorisasjon som helsefagarbeider

Studenter innen helsefaglige utdanninger/ interesse for fagfeltet er også aktuelle kandidater.

Søkere med formell kompetanse vil bli foretrukket så fremt de oppfyller øvrige kvalifikasjonskrav.

- Sertifikat på bil er påkrevet i hjemmesykepleien

Personlige egenskaper

- Evne til å tenke helhetlig, ha fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk i et hektisk miljø

- Gode samarbeidsevner

- Høy grad av fleksibilitet

- Høy grad av stabilitet og kontinuitet

- Positiv, serviceinnstilt og imøtekommende personlighet

- Gode norskkunnskaper

- God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 - Personlige egnethet vil bli vektlagt

Er du glad i å jobbe med en veldig variert pasientgruppe, fra 0 -100 år og med alle typer diagnoser og utfordringer?

Er du opptatt av at pasienten får bistand tilpasset sitt behov for å bevare egne ferdigheter lengst mulig, slik at de kan holde på ønsket om å bo hjemme?

Liker du at dagene aldri er like, er hektiske, og går unna i en fei?

Liker du å arbeide selvstendig og løse ting på egenhånd, med vissheten om at du har dyktige kollegaer i ryggen- og aldri lenger enn en telefonsamtale unna?

Da ønsker vi deg som vikar i hjemmesykepleien!

Vi tilbyr:

Spennende arbeidsoppgaver, mange varierende utfordringer knyttet til mennesker med ulike bistandsbehov.

Dyktige kollegaer som tar deg godt imot og hjelper deg Opplæringspakke (kurs og opplæringsdager ute i drift sammen med kollega)

 Politiattest

Det er krav til politiattest i stillingene.

Søknadsfrist: Søknader behandles fortløpende i perioden fram til 31.05.2024

Kontaktpersoner:

 

Anne Kjellin

Avdelingsleder Team 1

Tlf: 45724352, epost: anne.sofie.kjellin@halden.kommune.no

 

Christina Nilsen

Avdelingsleder Team 2

Tlf: 45734798, epost: christina.frohoel.nilsen@halden.kommune.no

 

Solgunn Hansen

Avdelingsleder Team 3

Tlf: 45874312, epost: solgunn.hanssen@halden.kommune.no

 

Beate Horvath

Avdelingsleder Team 4

Tlf: 94822251, epost: hanne.beate.horvath@halden.kommune.no

 

Synnøve Elisabeth Myrvang

Avdelingsleder Team 5

Tlf: 95255446, epost: synnove.myrvang@halden.kommune.no

 

Daniel Åsberg

Avdelingsleder Team 6

Tlf: 47799147, epost: daniel.saeves@halden.kommune.no

 

Nina Aarbu

Konstituert Avdelingsleder Team 7

Tlf: 94017634, epost: nina.aarbu@halden.kommune.no