Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  28.02.2021
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3105866
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Tilkallingsvikarer til hjemmesykepleien

Hjemmesykepleien i Halden søker etter helsefagarbeidere og studenter innen helsefag som kan være tilkallingsvikarer i avdelingene

 

Beskrivelse av arbeidssted:

Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted. Hjemmesykepleien har en svært sentral rolle i å nå denne målsettingen.

Vi er en arbeidsplass med mange dyktige medarbeidere som har fått nye og spennende oppgaver som følge av samhandlingsreformen. Utvikling av tjenesten for å ligge i forkant av nye oppgaver står derfor sentralt hos oss. Vi er et arbeidssted med høy kompetanse og mange gode læresituasjoner.

Vi er inndelt i 4 fire grupper. Hver gruppe har sitt geografiske område, men vi er opptatt av at vi skal bistå hverandre i en faglig utfordrende, spennende og hektisk hverdag.

Vi er i prosjekt med fysioterapeut i første møte med pasienten, vi drifter virtuell korttidsavdeling (VKA) og samarbeider godt med hverdagsrehabiliteringsteamet i kommunen. Videre jobber vi mot innføring av ulik velferdsteknologi.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

Yte bistand etter vedtak til hjemmeboende personer, hovedsakelig stell, pleie og legemiddelhåndtering og praktisk bistand. Vi yter bistand etter vedtak, og benytter elektroniske arbeidslister på smarttelefon. Arbeidet dokumenteres i Gerica via smarttelefoner.

Arbeidsoppgaver fordeles utfra kompetanse.

 

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning:

 • Autorisasjon som helsefagarbeider

 • Studenter innen helsefaglige utdanninger/ interesse for fagfeltet er også aktuelle kandidater.
 • Søkere med formell kompetanse vil bli foretrukket så fremt de oppfyller øvrige kvalifikasjonskrav.
 • Sertifikat på bil er påkrevet i hjemmesykepleien

 

 Personlige egenskaper: 

Evne til å tenke helhetlig, ha fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk i et hektisk miljø

 • Gode samarbeidsevner
 • Høy grad av fleksibilitet
 • Høy grad av stabilitet og kontinuitet
 • Positiv, serviceinnstilt og imøtekommende personlighet
 • Gode norskkunnskaper
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Er du glad i å jobbe med en veldig variert pasientgruppe, fra 0 -100 år og med alle typer diagnoser og utfordringer?
Er du opptatt av at pasienten får bistand tilpasset sitt behov for å bevare egne ferdigheter lengst mulig, slik at de kan holde på ønsket om å bo hjemme?
Liker du at dagene aldri er like, er hektiske, og går unna i en fei?
Liker du å arbeide selvstendig og løse ting på egenhånd, med vissheten om at du har dyktige kollegaer i ryggen- og aldri lenger enn en telefonsamtale unna?
Da ønsker vi deg som vikar i hjemmesykepleien!

 

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver, mange varierende utfordringer knyttet til mennesker med ulike bistandsbehov
 • Dyktige kollegaer som tar deg godt imot og hjelper deg
 • Opplæringspakke (kurs og opplæringsdager ute i drift sammen med kollega)

 

Søknadsfrist: Søknader behandles fortløpende i perioden fram til 25.09.20

 

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

Det er krav til politiattest i stillingene

Lønn i henhold til lov og avtaleverk

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet