Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Tilkallingsvikarer/Sykepleierstudent/Sykepleier/Spesialsykepleier 

Offentlig forvaltning

Medisinsk poliklinikk en del av medisinsk avdeling. Enheten yter service til både polikliniske og inneliggende pasienter, voksne og barn. Hovedvekten av pasientene har problemstillinger rettet mot kardiologi, gastroenterologi, lungesykdommer eller hematologi. Vi har en travel hverdag, der man må kunne jobbe selvstendig og effektivt. Vi har fokus på pasienten, høy faglig kvalitet og et godt arbeidsmiljø. Vi har en personalgruppe bestående av sykepleiere/ spesialsykepleiere og klinisk ernæringsfysiolog.

Vi søker etter engasjerte sykepleiere og/eller spesialutdannet sykepleiere,  som ønsker å jobbe som tilkallingsvikarer ved enheten.

Studenter innenfor sykepleie og medisin oppfordres også til å søke.


Arbeidsoppgaver:

Vi søker en medarbeider som kan bidra i enheten og som liker å jobbe i et aktivt og tverrfaglig miljø. Du vil bistå ved polikliniske konsultasjoner, men også ha selvstendige oppgaver.

Kvalifikasjoner:

  • Autorisasjon som sykepleier/Medisinerstudent/Sykepleierstudent
  • Det er ønskelig med erfaring fra poliklinikk/sengepost

Personlige egenskaper:

  • Personlig egnethet og erfaring vil bli vektlagt.
  • Evne til fleksibilitet og tverrfaglig samarbeid.
  • Jobbe selvstendig og i team.
  • En viss teknisk forståelse og evne til å håndtere avansert medisinskteknisk utstyr. 
  • Må trives i et aktivt og travelt miljø. 

Vi tilbyr:

  • Lønns- og arbeidsforhold i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
  • Det er pliktig medlemskap i KLP

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.