Ledig stilling

Kristiansund kommune

Tilkallingsvikarer sykehjem

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har jevnlig behov for tilkallingsvikarer. Om du skulle ha interesse for å arbeide med eldre mennesker på sykehjem, er fleksibel og kan trå til på kort varsel er det akkurat deg vi søker etter.

Behovet for vikarer er størst på kveld- og helgevakter, men vi har også behov på dagvakter og netter.

Aktuelle yrkesgrupper er:

 • helsefagarbeider/hjelpepleier
 • sykepleier
 • vernepleier
 • ufaglært assistent
 • student/elev innenfor fagene sykepleie, helsefag, ergoterapeut, vernepleier
 • evt. andre med helse- og sosialfaglig utdanning
Om enheten

Enhet sykehjem i Kristiansund består av Frei Sykehjem, Bergan sykehjem, Kringsjå sykehjem, Barmanhaugen 2. etg og omsorgsboligene ved Rokilde.

Arbeidsoppgaver
 • ansvar for veiledning, tilrettelegging og bistand ut fra pasientenes behov
 • medikamenthåndtering i gitte yrkesgrupper
 • dokumentasjon i elektronisk pasientjournal elektronisk pasientjournal (EPJ)
 • oppfølging av prosedyrer
 • ivareta brukermedvirkning
 • samhandling med andre faggrupper og pårørende
 • pleie og stell med tilhørende oppgaver
 • utførelse av generelle arbeidsoppgaver i avdelingen
Kvalifikasjonskrav
 • autorisasjon i stillingene: helsefagarbeider/hjelpepleier, sykepleier og vernepleier
 • gode digitale ferdigheter
 • gode ferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig
 • fylt 18 år
Ønskede kvalifikasjoner
 • relevant arbeidserfaring fra tjenesteområdet
 • erfaring fra arbeid med pasientgruppen
 • kjennskap til "Demensomsorgens ABC" 
 • kjennskap til "Tvang. Helst ikke"
Vi søker deg som
 • har gode samarbeidsevner og kan jobbe selvstendig
 • er serviceinnstilt
 • er nøyaktig
 • er fleksibel
 • kan arbeide strukturert og har god orden

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting.

Vi tilbyr
 • et arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere og ledere
 • en arbeidsplass med fokus på forbedringsarbeid og utvikling av tjenestene
 • fokus på gjensidig læring og faglig påfyll
 • gode interne system på sertifisering
 • systematisk arbeid knyttet til pasientsikkerhet
 • gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen som gjelder for deg her: KLP   
Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest og egenerklæring helse fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.