Ledig stilling

Østre Toten kommune

Tilkallingsvikarer som lærer ved Østre Toten læringssenter skoleåret 2023/2024

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted

Læringssenteret i Østre Toten kommune har 2 avdelinger, voksenopplæring og flykningetjeneste. Nærmere opplysninger om senteret finnes på kommunens hjemmeside www.ostre-toten.kommune.no.

 

Fakta om stillingen

Stillingen innebærer undervising av voksne deltakere innen grunnskole og norskopplæring.

Vikariat av varierende lengde og størrelse gjennom hele skoleåret. Tilsetting skjer kontinuerlig.

 

Krav til søker

Det er ønskelig med godkjent lærerutdanning. Lærerskolestudenter kan søke.

Politiattest påkrevd.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

 

Vi kan tilby

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø. 

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.