Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nordre Land kommune

Tilkallingsvikarer som hjemmehjelp 2023

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker fleksible tilkallingsvikarer som hjemmehjelp i hjemmetjenesten Dokka og hjemmetjenesten Torpa. 
En hjemmehjelp gir praktisk bistand til tjenestemottakere som trenger det. Dette er en meningsfull jobb hvor du er med å bidra til økt livskvalitet hos tjenestemottaker.

Nordre Land kommune er i gang med et spennende og engasjerende prosjektarbeid med gjennomgang av helse- og omsorgstjenesten, hvor det er særlig fokus på prosesser knyttet til tildeling av tjenester. Som en del av teamet i hjemmetjenester vil du være med å utvikle bærekraftige helse- og omsorgstjenester for framtida. 

Arbeidsoppgaver:

 • Renhold i tjenestemottakers hjem.
 • Tilberedning, servering og opprydding i forbindelse med kjøkken og mathåndtering.
 • Hjelpe tjenestemottaker med handling av dagligvarer, samt veilede og motivere til riktig kosthold.
 • Observere og melde ifra om endringer i tjenestemottakers helsetilstand.
 • Utføre enkle medisinske oppdrag, etter opplæring.
 • Kan være oppgaver knyttet til målrettet miljøarbeid
 • Følge opp tiltak i henhold til vedtak.
 • Ha fokus på hverdagsrehabilitering, og legge til rette for hverdagsmestring.
 • Bidra til å sikre at helse og omsorgstjenesten følger lovverk, politiske vedtak og kommunale bestemmelser.

Kvalifikasjoner:

 • Ønskelig med fagbrev innen renhold/ helsefagarbeider.
 • Ønskelig med erfaring fra renhold, eller pleie- og omsorg.
 • Ønskelig med erfaring i bruk av Elektronisk pasientjournal, Gerica og Mobil pleie.
 • Må beherske godt norsk skriftlig og muntlig.
 • Førerkort på personbil.

Egenskaper:

 • Du er en profesjonell yrkesutøver med et grunnleggende ønske om å bidra til økt livskvalitet for tjenestemottakere.

 • Du er faglig interessert, engasjert og tilegner deg ny kunnskap, og deler kunnskap med dine kollegaer.
 • Du er strukturert, løsningsorientert, samarbeidsvillig og fleksibel.
 • Du er selvstendig, men fungerer også godt i team.
 • Du tør å ta ansvar og setter deg inn i tjenestemottakers situasjon, slik at du klarer å hjelpe på best mulig måte.
 • Du er flink til å kommunisere med både tjenestemottaker, pårørende og kollegaer.
 • Du må viser gode holdninger som gjenspeiler kommunens verdier; åpen, offensiv og ansvarlig.

For stillingen gjelder:

 • Du må kunne disponere egen bil i tjenesten hvis behov. 
 • Vitnemål og attester skal ikke oversendes, men medbringes ved evt. intervju
 • Tilsettingsvilkår i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler
 • Egenerklæring MRSA og politiattest i henhold til helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse.

Arbeidsbetingelser:

Det vil bli inngått en skriftlig arbeidsavtale som tilkallingsvikar for 2023. Vi gjør oppmerksom på at dette bare gjelder sporadiske vakter (tilkallingsvakter).
Avtalen innebærer ingen rett til oppdrag fra arbeidsgiver, og arbeidstaker kan også takke nei til tilbudte vakter.
Arbeidsoppdragene skjer etter tilkalling ved behov, med varierende arbeidstid og arbeidssted og i henhold til avtale i det enkelte tilfelle.

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig.  Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. 

Som forebyggende datasikkerhetstiltak orienterer vi om at vi aldri vil be om BankID-informasjon på noe som helst tidspunkt i søknadsprosessen.