Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  31.10.2020
 • Sted:
  Kongsberg
 • Stillingstype:
  Varierende arbeidstid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Kongsberg
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3195710
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Tilkallingsvikarer - skole og SFO

 

Vi har behov for tillkallingsvikarer i grunnskolen med tiltredelse snarest. 

Utlysningen gjelder både lærervikarer og fagarbeidere/ assistenter i skole og SFO.
Tilsettinger skjer fortløpende.

 

Vi tilbyr

 • utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • samfunnsnyttig og ansvarsfullt arbeid
 • mulighet til å jobbe med godt kvalifiserte kolleger
 • lønn etter kommunalt regulativ

 

Innhold i stillingen

Lærervikarens hovedoppgave er å undervise elever på ulike trinn i grunnskolen. Kompetanse og ønsker/ behov avgjør hvilke fag og trinn. 

Fagarbeideren/ assistenten skal følge opp elever med spesielle behov og ellers være en støtte i undervisningen. I SFO er en viktig oppgave å være aktiv i igangsetting og oppfølging av ulike aktiviteter for elevene og være en tydelig voksen.

 

Vi søker deg som

 • trives sammen med barn og unge
 • er opptatt av relasjoner
 • kan være en tydelig og aktiv voksen
 • kan ta imot veiledning og samarbeide med andre
 • er trygg i bruk av IKT i opplæringen

 

Som lærervikar er det viktig at du har gode fagkunnskaper og trives med å formidle. Det er ønskelig at du har godkjent pedagogisk utdanning med referanse til gjeldende opplæringslov. Andre er også velkomne til å søke.

Ved tilsettingen vektlegges kvalifikasjonsprinsippet, d.v.s utdanning, praksis og skikkethet for stillingen. 

 

Annet

Du kan være registrert som tilkallingsvikar ved flere skoler i Kongsberg kommune.
Vi ber om at du oppgir i søknaden hvis du har spesielle ønsker når det gjelder arbeidssted og fag/ trinn.

Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

 

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I tråd med opplæringsloven er tilfredsstillende politiattest og egenerklæring tuberkulose/ MRSA en forutsetning for tilsetting i skolen. Disse må leveres snarest etter eventuelt tilbud om tilsetting. Taushetserklæring må undertegnes før tiltredelse.

 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

 

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.