Tilkallingsvikarer renhold

Lyngdal kommune

Ved enhet tekniske tjenester har vi behov for tilkallingsvikarer innen renhold for renholdstjenesten. Renholdstjenesten består av 32 ansatte (ca. 20 årsverk) og utfører renhold i kommunale bygninger. Enheten er framtidsrettet og er kontinuerlig i utvikling for best å betjene brukere og ansattes arbeidsmiljø blir ivaretatt og arbeidsvilkår tatt på alvor.
 
ARBEIDSTID:
• Kjernetid er 07:00 – 17:00
 
 
HOVEDOPPGAVER:
• Dagligrengjøring av kommunale bygg.
• Nedvask av kommunale bygg
• Gulvbehandling (alle typer gulv)
• Ansvar for at du følger renholdsplan, prosedyrer og regler.
• HMS er viktig i alt fra renhold, bruk av utstyr, håndtering av kjemikalier,
hygiene og samhandling med andre brukere og renholdere.

KVALIFIKASJONER
Krav:
• Må inneha sertifikat
 
Arbeidserfaring/ annen erfaring:
• ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeid
• Ønskelig med fagbrev
Personlige egenskaper:
• personlig egnethet vektlegges sterkt
• gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• beherske norsk muntlig
• kan jobbe selvstendig og effektivt
• motivert, serviceinnstilt og fleksibel
• vilje til å stå på
 
DET TILBYS:
• opplæring, oppfølging og faglig veiledning fra tjenestens leder
 
OM SØKNADEN:
• Søknaden vil være gyldig til og med 31.12.2021 
Etter den tid må en registrere ny søknad for å være søker til stilling som
tilkallingsvikar neste halvår hvis dette opprettes. 
• En vil ikke motta noe svarbrev på søknaden, men når det er behov for flere vikarer blir søkerlisten vurdert og aktuelle søkere blir kontaktet for et intervju / samtale.
• Vær oppmerksom på at denne søknaden ikke er til erstatning for søknader til konkrete stillinger som lyses ut. Vennligst følg med her på kommunens hjemmeside under ledige stillinger, eller i avisene.
 
Ved tilsetting blir det lagt vekt på personlige egenskaper.  Stillingene lønnes i hht gjeldende tariff i forhold til utdanning og praksis. Ansettelse skjer på gjeldende kommunale vilkår.