Ledig stilling

Skiptvet kommune

Tilkallingsvikarer på sykehjem og rehab. avd.

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Beskrivelse:

Pleie- og omsorgtjenesten i Skiptvet består av hjemmebaserte tjenester, sykehjem med både korttids- og langtidsplasser. Dagsentertilbud for ulike brukergrupper, samlokaliserte bolig, tjenester for rus og psykiske lidelser. Vi har også kjøkken, renhold og vaskeri. I våre tjenester har vi tverrfaglig sammensatt kompetanse som fysioterapi, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere m. f. Pleie- og omsorgstjenesten har som hovedmål å bidra til at den enkelte opplever mestring i hverdagen.

Kort om stillingen:

Sollia bo - og servicesenter består av 4 små avdelinger og en rehabiliteringsavdeling. med 6-8 beboere hver. 

Ønskede kvalifikasjoner er helsefagstudenter/ helsefagarbeidere / sykepleiere / vernepleiere. Ufaglærte kan også søke.

Vi søker etter vikarer på sykehjem og rehab.avd på dag/kveld. Startdato er etter avtale og så fort som mulig.

Kvalifikasjoner:

- gode samarbeidsevner
- gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig
- personlig egnethet og selvstendighet
- beherske IKT-verktøy, som nettbrett, smarttelefon og PC
 

Vi tilbyr:

- et spennende og engasjerende fagmiljø

- personalarm som trygger arbeidet

- et godt arbeidsmiljø

- ordnede arbeidsforhold

- grundig og god opplæring

Lønn og vilkår: 

Arbeidstakere tilsettes i Skiptvet kommune på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i KLP. Arbeidstaker må være forberedt på at arbeidssted og oppgaver kan endres internt i kommunen.
 
Det må legges ved politiattest ved ansettelse.
 
Skiptvet kommune ønsker at ansatte skal representere mangfoldet i befolkningen og oppfordrer kvalifiserte personer å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn.
  

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.