• Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  30.09.2024
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5103633
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune
 • Oppdatert 28.06.2023
Ledig stilling

Halden kommune

Tilkallingsvikarer ønskes til enhet Bo- og miljøarbeidertjeneste

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

for personer med funksjonsnedsettelser

Tilkallingsvikarer søkes til enhet Bo- og miljøarbeidertjeneste - Vernepleiere/Hjelpepleiere/helsefagarbeidere/studenter.

 Beskrivelse av enheten:

Enheten består av følgende avdelinger: Grønliveien, Rådyrfaret, Svenskegata, Friggsvei, Bergheimveien 9, Aspeveien, Bergheimveien 7 (avlastning), Kommandantveien, Idd, Kvartsveien, Opalveien, Kvartetten, Isebakkevn, Atomveien, Frøyasvei, Ulvås, Ostunet, Uteteam og Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter. Mer informasjon om de ulike boligene/tjenestesteder kan finner du på Halden kommunes nettsider, eller du kan kontakte avdelingsledere for de aktuelle avdelinger. 

Bo- og miljøarbeidertjeneste er for personer med nedsatt funksjonsnivå og/eller psykisk utviklingshemming.  Det gis individuell bistand og opplæring til brukerne ut fra den enkeltes kartlagte behov og enkeltvedtak. Det vektlegges at brukere i enheten bor i egne hjem og i størst mulig grad skal føle og erfare at de bestemmer over egen hverdag, brukermedvirkning er sentralt. Bo- og miljøarbeidertjeneste skal skape trygge rammer for brukerne til å opprettholde egne funksjoner i lengst mulig /størst mulig grad.

Vi arbeider ut fra målrettet miljøarbeid og satser i stor grad på faglighet, kurs og jobb i grupper/team med utviklende arbeidsmiljø. Enhetens faglige plattform er kunnskapsbasert praksis. Vi satser på fornøyde medarbeidere, et tilretteleggende og synlig lederskap og arbeid mot felles mål og verdier.

Stillingens arbeidsområder:

Vil være en viktig del av det faglige arbeidet i boligen

Bidra til at tjenesteutøvelsen er i tråd med gjeldende lov og forskrift i samarbeid med fagpersonene

Sørge for at de daglige oppgavene løses på en best mulig måte med de ressurser som er til disposisjon

Yte bistand etter brukernes enkeltvedtak

Sørge for fortløpende dokumentasjon

Holde seg faglig oppdatert og motta veiledning / opplæring ved behov

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

Helsefaglig utdanning på høyskolenivå (til stillinger der dette er et krav), ellers er det ønskelig med helsefaglig utdanning på videregående nivå. Søkere med relevant praksis kan komme i betraktning.

Stillingene vil egne seg for studenter ved helsefaglig utdanning (vpl., spl. m.m)

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Evne til å tenke helhetlig, fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk

Positiv til å delta i aktiviteter sammen med bruker, være kreativ i forhold til dette

Personlige egnethet vektlegges.

Sertifikat på bil, med manuelt gir er påkrevd

Gode samarbeidsevner og like å jobbe i team

Lojalitet i forhold til prosedyrer og planer rundt brukerne

Erfaring med individuell plan og HOL kap 9 er ønskelig men ikke nødvendig

Ønskelig med erfaring fra arbeid med utviklingshemmede

Positiv til å motta veiledning og faglig oppdateringer av leder og andre kollegaer

Vi tilbyr:

Spennende arbeidsoppgaver og varierte oppgaver knyttet til personer med ulike bistandsbehov.

Dyktige medarbeidere som tar deg godt imot og hjelper deg

Opplæringspakke (kurs og opplæringsvakter)

Generelle betingelser

Avdelingsleder vil være din nærmeste overordnet.

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknad.

Lønn ihht lov og avtaleverk.

Pliktig medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og som grunnlag for lønnsfastsettelse.

Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova  §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 Søknader behandles fortløpende i perioden fram til søknadsfrist 15.03.2024                                                

Kontaktpersoner: 

Ramona Johansen, avdelingsleder ved Frøyasveien, Ulvåsveien og Atomveien mobil: 459 74 676  ramona.johansen@halden.kommune.no

Thomas Andre Olsen, avdelingsleder Opalvn, Friggsvei og Kvartetten, mobil: 954 16 708  ThomasAndre.Olsen@halden.kommune.no

Didrik Ueland, avdelingsleder Kvartsveien, Kommandantveien, Svenskegata og Idd, mobil: 957 98 606  didrik.ueland@halden.kommune.no

Lise Skjærstad, avdelingsleder Ostunet og Grønliveien mobil: 953 07 118  Lise.skjaerstad@halden.kommune.no

Maria Bakken, avdelingsleder Isebakke, Rådyrfaret og Aspeveien, mobil: 474 76 722 maria.bakken@halden.kommune.no

Line Halvorsen, avdelingsleder Uteteam og Bergheimveien 7 (avlastning), mobil: 474 76 310  Line.halvorsen@halden.kommune.no

Kristian Olsen, avdelingsleder Bergheimveien 9, mobil: 94011353  kristian.olsen@halden.kommune.no   

Jeanne Arvanitis, avdelingsleder Båstadlund Arbeids- og aktivitetssenter, mob: 900 40 299  Jeanne.arvanitis@halden.kommune.no

 

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  30.09.2024
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5103633
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune
 • Oppdatert 28.06.2023