• Bedrift
  Lyngdal kommune
 • Søknadsfrist
  31.07.2021
 • Sted:
  LYNGDAL
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  AGDER
 • Arbeidssted:
  LYNGDAL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3356646
 • Se her for andre jobber fra Lyngdal kommune

Tilkallingsvikarer omsorgstjenesten - våren 2021 – Fagarbeider/Assistent

Lyngdal kommune

Har du lyst til å jobbe som tilkallingsvikar i omsorgstjenesten i Lyngdal kommune?

Selv om vi har et stabilt personale i omsorgstjenestene er det et jevnt behov for nye tilkallingsvikarer.
Hvis du er interessert, søk gjerne via søknadsskjemaet.

Omsorgstjenestene i Lyngdal kommune er inndelt i 4 virksomheter med avdelinger både i Lyngdal, Konsmo og Byremo.  Vi søker derfor etter personer som kan være interessert i å være tilkallingsvikar, og som vi kan kontakte hvis behov oppstår.
 
Virksomhet for hjemmetjenester består av hjemmesykepleie, praktisk bistand og dagsenter for eldre. Virksomheten er lokalisert både på Byremo og Lyngdal Helsehus fra våren 2020.
Kontaktperson: Avdelingsleder Lise Lotte Usland, tlf: 94 50 60 41.
 
Virksomhet for forebygging og livsmestring består av psykisk helsetjenester og rusomsorg, og bofellesskap for enslige mindreårige.
Kontaktperson: Kvås bofellesskap for enslige mindreårige: Avdelingsleder  Barbro Aaberg, tlf 94506015
Avdeling for bofellesskap psykisk helse og rus: Avdelingsleder Linn Berstad, tlf 40414686
 
Virksomhet for habilitering består av avlastning til barn og ungdom og boligbaserte tjenester som yter bistand til mennesker med sammensatte behov, hvorav den største gruppen er personer med utviklingshemming.
 Kontaktperson: Avdelingsleder Geir Helge Heddeland 91824377
 
Virksomhet for institusjonstjenester består av 2 institusjoner, Byremo omsorgssenter og Lyngdal Helsehus. Det er 5 avdelinger med døgndrift til sammen på de to institusjonene, langtidsavdelinger og korttid- og rehab.avdeling. I tillegg er det kjøkken og vaskeri ved begge institusjonene.
 
Kontaktperson: Lyngdal Helsehus: Avdelingsleder Gunn Venke Lund, tlf 92291484
Byremo omsorgssenter: Avdelingsleder Arnhild Urevatn, tlf 95221507

Det er behov for tilkallingsvikarer som er:
 • helsefagarbeidere
 • kokk
 • renholder
 • assistenter
 • syke- og vernepleierstudenter
 
Dersom en har ønsker i forhold til arbeidssted og arbeidsoppgaver kan dette oppgis i søknaden. 

Annen informasjon
Søknaden vil være gyldig til og med 31.07.2021. Etter den tid må en registrere ny søknad for å være søker til stilling som tilkallingsvikar neste halvår.
Stillingene lønnes i hht. gjeldende tariff i forhold til utdanning og praksis.

NB: En vil ikke motta noe svarbrev på søknaden sin, men når det er behov for flere vikarer blir søkerlisten vurdert og aktuelle søkere blir kontaktet for et intervju/ samtale. For arbeid i omsorgstjenestene må du legge frem politiattest uten anmerkninger
Vær oppmerksom på at denne søknaden er ikke til erstatning for søknader til konkrete stillinger som lyses ut. Vennligst følg med på kommunens hjemmeside under ledige stillinger, eller i avisene.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til den aktuelle enhet.
 
 • Bedrift
  Lyngdal kommune
 • Søknadsfrist
  31.07.2021
 • Sted:
  LYNGDAL
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  AGDER
 • Arbeidssted:
  LYNGDAL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3356646
 • Se her for andre jobber fra Lyngdal kommune