Tilkallingsvikarer og helgestillinger ved Rennesøy helse og omsorgssenter

Stavanger Kommune

Rennesøy helse og omsorgssenter er en virksomhet under tjenesteområdet Helse og velferd i Stavanger kommune. Senteret ligger ca. 25 minutters kjøring fra Stavanger sentrum. Busstilbudet i helgene er begrenset slik at det er en fordel å disponere egen bil. 

Senteret vårt består av sykehjem med 20 langtidsplasser, korttidsavdeling, omsorgsboliger og base for hjemmebaserte tjenester. Vi har eget institusjonskjøkken med kantine og kafe, dagsenter og fysioterapiavdeling.

Vi har ledige helgestillinger med arbeid hver 3. helg i 12-15 % i hjemmetjenesten og ved sykehjemmet. Vi har også behov for tilkallingsvikarer som kan arbeide på dagtid på ukedager og på kveld- og helg. 

Søkere i et utdanningsløp i helse vil bli prioritert dersom du er over 18 år. Da det er begrensede bussavganger i helgene, må man disponere  bil. 

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeidet består i pleie og omsorgsoppgaver til beboere i sykehjem og bokollektiv
 • Du skal bidra med aktivisering og gi beboere godt innhold i dagen 
 • Dokumentering i dokumentasjonssystemet CosDoc etter opplæring.

Kvalifikasjoner:

 • Du må beherske norsk språk meget godt både muntlig og skriftlig.
 • Ønske om erfaring fra tilsvarende arbeid, men ikke et krav.
 • Du må ha vanlig datakunnskap.
 • Du må ha gode evner i kommunikasjon og samarbeid. 
 • Sykepleierstudenter, vernepleierstudenter og elever i helsefag blir prioritert.
 • Du må være over 18 år gammel.
 • For vikarer i hjemmetjenesten er det behov for førerkort klasse B. Vennligst oppgi dette i søknaden.
 • Du må fremlegge gyldig politiattest.

Personlige egenskaper:

 • Du må ha en ønske om å gjøre en god jobb i arbeid med eldre.
 • Du må ha interesse og gjennomføringsevne når det gjelder å gi beboere godt innhold i dagene.
 • Like utfordringer og takle raske endringer i arbeidsoppgaver
 • Tar initiativ og ansvar.
 • Du er fleksibel og ha evne til å arbeide selvstendig og sammen med andre.
 • Har godt humør og bidra til et positivt arbeidsmiljø.      
 • Du er strukturert og presis i forhold til arbeidstid  

Vi tilbyr:

 • Lønn etter gjeldende tariff
 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø i flotte omgivelser ved Prestvågen i Vikevåg. Vi er opptatt av at medarbeidere skal ha faglig utvikling og arbeidsglede