Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Tilkallingsvikarer - lærere helse- og oppvekstfag

Vil du være med og utvikle regionen vår sammen med dyktige og engasjerte kollegaer? Vi bidrar til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen blant annet videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging.

Skogmo videregående skole

Skogmo videregående skole er blant Telemarks største videregående skole med omlag 970 elever og 170 ansatte.

Utdanningstilbud:
- Bygg- og anleggsteknikk
- Elektrofag
- Teknikk og industriell produksjon
- Helse- og oppvekstfag
- Kombinasjonsklasser i samarbeid med Skien kommune
- Voksenopplæring innen de forskjellige utdanningsprogram


Tilkallingsvikarer - lærere helse- og oppvekstfag

Skolens avdeling for helse- og oppvekstfag søker tilkallingsvikarer til sporadiske timer, med mulighet for korte vikariater.

Avdelingen består av følgende fagområder:
- Ambulansefag
- Barne- og ungdomsarbeiderfag
- Helsearbeiderfaget
- Helseservicefag

Kvalifikasjoner

Utdanning:

  • Faglig relevant utdanning innenfor et eller flere av undervisningsfagene, primært på høgskolenivå. Fagarbeider med yrkesteoretisk utdanning kan også være aktuelt.
  • Pedagogisk utdanning.

Erfaring:

  • Det er en fordel om du har undervisningserfaring.

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

Personlige egenskaper

  • Du må være fleksibel og kunne stille opp på kort varsel.
  • God formidlingsevne vektlegges.

Personlig egnethet vektlegges.

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at sektortilhørighet, stilling, arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø.
  • Lønn i henhold til tariffavtale.

Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Ved tilsetting i undervisningsstilling, må du ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse jf Opplæringslova. Vi krever godkjent politiattest av nyere dato (ikke eldre enn tre måneder). Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søke stilling

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke.

Søknadsfrist: 05.02.2020

Spørsmål om stillingen
Thorbjørn Avsnes, Administrativ leder, E-post
Berit Iversøn, Avdelingsleder, E-post


Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesrådmannen er øverste administrative leder. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvarfor viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi motiverte og endringsvillige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og utviklings- og løsningsorienterte lagspillere.