Adresse


Torggata 18
3717  SKIEN

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune er en region med mer enn 425 000 innbyggere fordelt på 23 kommuner.

Et nytt, større og mer slagkraftig fylke

Vestfold og Telemark fylkeskommune er en av regionens største og viktigste arbeidsplasser med over 4000 ansatte. Vi er organisert i 8 sektorer og 2 utviklingsenheter.

Vi har fylkehus/regionale møtearenaer i Skien og Tønsberg. Videre har vi ansatte i Samferdsel, miljø og mobilitet med tjenester i Dalen, Åmodt, Notodden og Farmandstredet i Tønsberg.

I tillegg har vi ansvaret for 21 videregående skoler med over 14 000 elever og 28 tannklinikker som i 2018 behandlet over 82 000 pasienter. Se oversikt over våre tjenester.

De ansatte er et av våre viktigste fortrinn og vår viktigste ressurs. Det er interessant, utfordrende og lærerikt å være ansatt i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Vil du jobbe hos oss?

Firedelt samfunnsoppdrag

Vi jobber hver dag for å oppfylle det firedelte samfunnsoppdraget vi har som fylkeskommune:

  • demokratisk arena
  • tjenesteyter
  • myndighetsutøver
  • samfunnsutvikler

Med regionreformen er det en særlig forventning fra regjeringen og Stortinget at fylkeskommunene inntar en sterkere samfunnsutviklerrolle.

Spisskompetanse på fylket

Den nye fylkeskommunen skal være de som kjenner regionen vår best. Vi har derfor opparbeidet oss spisskompetanse på, og kunnskap om Vestfold og Telemark.

Det er en rekke felles utfordringer og muligheter i regionen vår, blant annet når det gjelder næringsutvikling og samferdsel. Dette krever regional samordning som enkeltaktører vanskelig kan få til hver for seg.

Gjennom partnerskapet Bærekraftige Vestfold og Telemarkpeker fylkeskommunen ut strategi, mobiliserer ulike aktører og samordner interesser innenfor tematiske nettverk.

Politisk styrt

Fylkeskommunen er en politisk styrt organisasjon og hvert fjerde år er det fylkestingsvalg. Det er tilsammen 61 medlemmer i fylkestinget i Vestfold og Telemark fylkeskommune, et fylkesutvalg med 13 medlemmer og fem hovedutvalg med 11 medlemmer i hvert utvalg. Les mer om politikk og samfunn.

Ledige jobber

Effektiv rekruttering på 1-2-3
  • Attraktiv bedriftsprofilering
  • Målrettet jobbannonse
  • Ta godt imot kandidaten
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse