Tilkallingsvikarer i barnehagene

Røros kommune

Kort om stillingen

Vi har behov for vikarer som kan stille opp på kort varsel ved fravær i personalgruppa. Behovet for vikarer varierer, og det kan være muligheter for få tilbud om å jobbe både på Røros, Glåmos og i Brekken. Dette kan du skrive noe om i søknaden.

Om søknads- og ansettelsesprosessen 

På grunn av stort behov for vikarer gjøres det fortløpende vurderinger av søkere som kan være aktuelle for stillingen. Det vil si at vi benytter oss av en løpende søknadsfrist, som fornyes dersom det ikke melder seg nok søkere. 

Ansettelsesprosessen gjennomføres fortløpende og avsluttes når behovet er dekket. Alle som er interessert oppfordres til å søke snarest.

Om oss

 Vi er en engasjert personalgruppe som yter god omsorg og trygghet for hvert enkelt barn og barnegruppe. Barnas lek, vennskap og latter i hverdagen er noe av det som er viktig for oss. Om du er glad i barn og ønsker en jobb hvor ingen dag er lik, så er dette noe for deg!

Kvalifikasjoner
 • erfaring fra arbeid i barnehage er en fordel, men ingen forutsetning
 • personlig egnethet vil bli vektlagt
 • politiattest for arbeid i barnehage
 • noe kjennskap til digitale verktøy
Arbeidsoppgaver og ansvar
 • arbeidsoppgaver og ansvar som assistent i barnehage
 • medansvar for utføring av daglige rutiner, oppfølging av enkeltbarn/barnegruppe
 • etter opplæring kunne arbeide med grupper av barn sammen med andre i personalet
 • ta imot veiledning på ønsket praksis av det øvrige personalet og omdanne dette til egen praksis
Personlige egenskaper
 • selvstendighet i utførelse av tildelte oppgaver
 • evne å ta ansvar for gjennomføring av ulike aktiviteter inne og ute etter opplæring
 • kunnskap om samisk språk og kultur for den som ønsker å arbeide i samisk avdeling
Vi kan tilby
 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

Søknadsfrist: Snarest

Behovet for vikarer stort og tilsettinger gjøres derfor fortløpende.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Sigrid Frostvoll tlf. 48 28 26 49.  Inge Aas tlf. 99 69 73 43

Før tiltredelse må politiattest av nyere dato fremlegges (maks. tre måneder gammel) jf. barnehageloven § 30

Hvordan søker du?

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Om du ikke har mulighet til å legge ved relevant dokumentasjon elektronisk skal kopier av dette tas med til eventuelt intervju. 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.