Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  25.02.2019
 • Sted:
  HALDEN
 • Stillingstype:
  tilkallingsvikarer
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Ønskelig
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  10
 • karriere-kode:
  1083148
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Tilkallingsvikarer for omsorgsboliger i Halden

Vi har behov for nye vikarer som kan jobbe dag, kveld og helger. Det kan også bli muligheter for å arbeide nattevakter for autorisert helsepersonell. I avdelingene jobber det sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, fagarbeidere, assistenter og renholdsarbeidere. Selv om vi har et stabilt personale er det et jevnt behov for tilkallingsvikarer i omsorgstjenestene. Vi søker derfor etter personer som er interessert i å være tilkallingsvikarer og som kan kontaktes hvis behov oppstår.

Vi er også i behov av personer som kan arbeide som sommervikar sommeren 2019. Oppgi i søknaden om dette er aktuelt så kan vi planlegge i god tid før neste sommer.

Du vil motta bekreftelsesbrev på søknaden din, men når behovet for flere vikarer oppstår, blir søkerlisten vurdert fortløpende og aktuelle søkere vil bli kontaktet for et intervju/samtale. 

Enhet omsorgsboliger:

Enheten har ansvar for omsorgsboligene med heldøgnsbemanning og omfatter Søsterveien, Hagegata -Vaterland og Brygga omsorgsboliger. Bergheim Bofellesskap 1-6 og Bergheim Trygdeboliger.  Søsterveien, Bergheim Trygdeboliger,Brygga, Hagegata og Vaterland er tradisjonelle omsorgsboliger for brukere med bistandsbehov utover det hjemmesykepleien kan bidra med i selvstendig boform. Bergheim Bofellesskap 1-6 er omsorgsboliger tilrettelagt for brukere med demenssykdom.

Det gis individuell bistand og opplæring til beboerne i de ulike boligene ut fra kartlagte behov hos den enkelte. Det vektlegges at brukere / beboere i omsorgsboliger bor i egne hjem og i størst mulig grad skal føle og erfare at de bestemmer over egen hverdag. Omsorgsboligene skal skape trygge rammer for brukerne til å opprettholde egne funksjoner i lengst mulig grad.

Du kan lese mer om enhet omsorgsboliger her:

http://www.halden.kommune.no/organisasjon/enheter/Sider/Omsorgsboliger.aspx

Søkere kan bli kontaktet fortløpende.

Stillingsinformasjon:

Stillingsstørrelse: Tilkallingsvikarer etter behov.

Stillingstype: Tilkallingsvikarer.

Det er behov for tilkallingsvikarer som er:

-vernepleier

-sykepleier

-miljøterapeuter, minimum 3-årig relevant høyskoleutdanning, fortrinnsvis helse- og sosialfaglig

-helsefagarbeidere

-assistenter med erfaring fra helse- og omsorg

-syke- og vernepleierstudenter.

Kvalifikasjoner:

-Kunne arbeide selvstendig, være tålmodig og kunne stå i utfordrende situasjoner.

-Være motivert og ha evne til å tilegne deg ny kunnskap.

-Du må være trygg på deg selv og ha gode samarbeidsevner.

-Være strukturert og løsningsorientert, men også fleksibel.

-Evne til å jobbe selvstendig og i team

-Ha engasjement, humor, kreativitet, evne til å vise omsorg og empati

-Kunnskap om dokumentering og bruk av digitale verktøy

-Beherske Norsk skriftlig og muntlig.

-Være en stabil arbeidskraft

-Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside - WWW.halden.kommune.no - Ledige stillinger.

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova  §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontaktperson

Merete Tangen, Enhetsleder omsorgsboliger, mobil: 46845821, merete.tangen@halden.kommune.no

Marit Nyseth, Adelingsleder Vaterland/Hagegata, mobil: 93243213, Marit.Nyseth@halden.kommune.no

Unni-Merete Karlsen, Avdelingsleder Bergheim, mobil: 90571258, Unni.Merete.Karlsen@halden.kommune.no

Anne Sofie Kjellin, Avdelingsleder Søsterveien, mobil: 46940157, anne.sofie.kjellin@halden.kommune.no

Heidi Nygaard Wang, Konstituerende avdelingsleder Brygga, mobil: 48956617, heidi.nygaard.wang@halden.kommune.no


: