Detaljer

 • Søknadsfrist
  31.01.2018
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Antall stillinger:
  10
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Videregående skole
 • Arbeidserfaring:
  Ikke påkrevet
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  558620

Spørsmål rettes til

 • Hilde Stensrød
 • Telefon: 69174677

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Tilkallingsvikarer for enhet samlokaliserte boliger

Tilkallingsvikarer søkes til enhet samlokaliserte boliger - Vernepleiere/Hjelpepleiere/helsefagarbeidere/studenter.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Vil være en viktig del av det faglige arbeidet i boligen

Bidra til at tjenesteutøvelsen er i tråd med gjeldende lov og forskrift i samarbeid med fagpersonene

Gi tjenester etter gjeldene arbeidsinstruks og vedtak..

Sørge for fortløpende dokumentasjon

Holde seg faglig oppdatert og motta veiledning / opplæring ved behov

 

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

Helsefaglig utdanning på høyskolenivå (til stillinger der dette er et krav) ellers er det ønskelig med helsefaglig utdanning på videregående nivå. Søkere med relevant praksis kan komme i betraktning. Stillingene vil egne seg for studenter ved helsefaglig utdanning (vpl, spl m.m)

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Evne til å tenke helhetlig, fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk

Positiv til å delta i aktiviteter sammen med bruker, være kreativ i forhold til dette

Personlige egnethet vektlegges.

Sertifikat på bil

Gode samarbeidsevner og like å jobbe i team

Lojalitet i forhold til prosedyrer og planer rundt brukerne

Erfaring med individuell plan og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 er ønskelig men ikke nødvendig

Ønskelig med erfaring fra arbeid med utviklingshemmede og/eller andre funksjonshemninger.

Positiv til å motta veiledning og faglig oppdateringer av leder og andre kollegaer


Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Pliktig medlemskap i gjeldende pensjonskasse

Lønn etter lov og avtaleverk


Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside - www.halden.kommune.no - "Ledige stillinger".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.


Kontaktperson

Gunhild M. Jacobsen, avdelingsleder Kvartetten og Opalvn, mobil: 95306994, Gunhild.Jacobsen@halden.kommune.no

Tomas Staal Hafstad, Avdelingsleder Ostunet, mobil: 95307118, tomas.staal.hafstad@halden.kommune.no

Ragnhild S. Christiansen, Avdelingsleder Eklund og Friggsvei, mobil: 95416708, Ragnhild.Christiansen@halden.kommune.no

Espen Søyland, Avdelingsleder Kommandantveien og Svenskegata, mobil: 90145286, espen.soyland@halden.kommune.no

Kristine Nygaard Andersen, Stedfortredende avdelingsleder ambulerende miljøarbeidertjeneste, mobil: 47476310, KristineNygaard.andersen@halden.kommune.no

Patrick Isaksen Karlsen, Avdelingsleder Isebakke og Niels Stubsgt, mobil: 47476722, patrik.karlsen@halden.kommune.no

Didrik Ueland, Avdelingsleder Kvartsvn og Søstervn, mobil: 95798606, Didrik.Ueland@halden.kommune.no

Lene Sande, AvdelingslederGrønliveien og Rådyrfaret, mobil: 91745201, lene.sande@halden.kommune.no

Marianne Solvang, Avdelingsleder Ulvåsveien, tlf: 95497380, Marianne.Solvang@halden.kommune.no

Ramona Lagerta Johansen, Avdelingsleder Frøyasvei og Atomveien, mobil: 45974676, ramona.johansen@halden.kommune.no


: