Ledig stilling

Tønsberg kommune

Tilkallingsvikarer

Offentlig forvaltning

Vi søker tilkallingsvikarer til Tilrettelagt arbeid og aktvitet, avdeling Re aktivitetssenter og VI på Eik. Avdelingene tilbyr aktivitetsrettede dagtilbud til mennesker med ulike funksjonsvariasjoner. Målgruppa består hovedsaklig av mennesker med utviklingshemming.  Aktivitetene som tilbys er blant annet fysisk trening i gymsal/treningsrom, sangsamling, hobbyaktiviteter, svømming, sykling, turgåing med mere. Mange av våre tjenestemottakere har store hjelpebehov og trenger hjelp i følgende situasjoner: mat, hygiene og i aktivitetene. Arbeidstiden er dagtid, mandag til fredag.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Tilrettelegge for aktivitet og bistå tjenestemottaker i stell og måltider

Kvalifikasjonskrav

 • Erfaring i arbeid med mennesker
 • Digitale ferdigheter 
 • Språkkrav for helsepersonell; faglærte/ufaglærte tilsvarende B2

Ønskede kvalifikasjoner

 •  Erfaring i arbeid med å tilrettelegge for menneker med ulike funksjonsvariasjoner.

Personlige egenskaper

 • Aktiv 
 • Serviceinnstilt
 • Utøve et godt medarbeiderskap 
 • Gode samarbeidsevner 

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø som jobber sammen og hjelper hverandre
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost