• Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  10.06.2024
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5506859
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune
 • Oppdatert 04.01.2024
Ledig stilling

Rauma kommune

Tilkallingsvikarer

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har behov for deg som har helsefaglig utdanning og erfaring innenfor arbeid med helse

Stillingstype
Tilkallingsvikar ved kortidsfravær hos våre helsefagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere ved Rauma helsehus.

Beskrivelse av arbeidssted
Helse- og omsorgstjenestene i Rauma består foruten Rauma helsehus av Koordinerende avdeling, Hjemmebasert omsorg og Aktivisering og mestring. En stor del av kompetansen innen helse- og omsorgstjenesten i Rauma er samlet i helsehuset. Det gir oss god mulighet til å danne et unikt tverrfaglig miljø. Rauma helsehus har 60 institusjonsplasser i drift fordelt på 2 avdelinger. Vi har tilbud til flere målgrupper: Langtidsopphold, korttids og avlastningsopphold, rehabilitering og tilrettelagte plasser for pasienter med demens.

Rauma helsehus ligger flott til ved sjøen med fantastisk utsikt over fjord og fjell. Helsehuset er sentralt plassert på Åndalsnes med kort vei til offentlig kommunikasjon.

Våre pasienter er mennesker i alle aldre som er hos oss i kortere eller lengre tid og har ulik behov for kompetanse og oppfølging. Vi er en virksomhet i utvikling og er i ferd med å etablere et styrkende fagmiljø innen palliasjon, medikamenthåndtering, kosthold/ernæring, rehabilitering, demens, velferdsteknologi m.fl. og er opptatt av å bruke kompetanse fleksibelt.

Arbeidsområde

 • Pasientrelaterte oppgaver ut fra kompetanse og erfaring
 • Delta i beboernes daglige aktiviteter og utføre pasientrelaterte oppgaver
 • Samhandling med andre faggrupper, tjenester og pårørende
 • Brukermedvirkning
 • Bidra til at tjenestetilbudet er i samsvar med oppdatert fagkunnskap, etiske normer, gjeldende lover og forskrifter og de til enhver tid gjeldende kvalitetskra
 • Legge forholdende til rette for at beboerne skal kunne mestre egen hverdag best mulig, og fungere selvstendig ut fra egne forutsetninger
 • Drive personsentrert omsorg og miljøarbeid i form av tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av beboeraktiviteter.
 • Aktiv deltakelse i institusjonens utviklings- og kvalitetsarbeid
 • Samhandling med andre faggrupper, tjenester og pårørende
 • Brukermedvirkning
 • Bidrar til at tjenestetilbudet er i samsvar med oppdatert fagkunnskap, etiske normer, gjeldende lover og forskrifter og de til enhver tid gjeldende kvalitetskrav
 • Aktiv deltakelse og ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

 • Du har fortrinnsvis helsefaglig utdanning og erfaring innenfor arbeid med helse
 • Du har har gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig, minimum nivå B1
 • Du har gode digitale ferdigheter

Studenter og andre med interesse for å arbeide med mennesker som har behov for helsehjelp oppfordres til å søke.

Personlige egenskaper

 • Du er selvstendig, men etterspør veiledning ved behov
 • Du er løsningsorientert og hyggelig i møte med andre
 • Du har god arbeidskapasistet og takler et høyt arbeidstempo

Ansettelse
Aktuelle søkere vil bli kontaktet av aktuell avdeling ved behov for vikarer. Har du spesielle ønsker om avdeling, skriver du dette i søknaden. Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale ut fra kvalifikasjoner og ansiennitet. 

Politiattest
Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstenestelova § 5-4, jf. politiregisterloven § 39 første ledd, fremlegges. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Søknad 
Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Søkerveiledning: https://www.rauma.kommune.no/om-kommunen/ledige-stillinger/sokerveiledning/ eller personal@rauma.kommune.no. Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Last opp aktuelle attester og vitnemål i PDF format. 

Vær oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. 

 

 • Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  10.06.2024
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5506859
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune
 • Oppdatert 04.01.2024