Ledig stilling

Kongsberg kommune

Tilkallingsvikarer

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du bli en del av den herlige gjengen som jobber på Lundeløkka? Vi er en avdeling som  yter avlastnings tjenester til barn og ungdom med sammensatte og komplekse funksjonsnedsettelser. I tillegg ivaretar vår avdeling en barnebolig. Vi er en avdeling på 39 årsverk, og nå ønsker vi deg velkommen til å jobbe hos oss.

Kort om stillingen

Vi har ledige stillinger som tilkallingsvikarer. Stillingene innebærer turnusarbeid. Rask tiltredelse er ønskelig

Innhold i stillingen 

Vi søker medarbeidere med kompetanse på tjenesteutøvelse ovenfor barn og ungdom med sammensatte bistandsbehov knyttet til utviklingshemming, ulike former for psykiske lidelser og atferdsproblematikk. For at brukerne skal trives trenger de trygge rammer og forutsigbarhet. Som medarbeider skal du legge til rette for og gi gode tjenester til brukerne i samarbeid med resten av personalet. 

Vi tilbyr 

 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Samfunnsnytig og ansvarfullt abeid i  et godt arbeidsmiljø
 • e-lærlingskurs og vergeopplæring
 • systematisk kollegaveiledning og refleksjon
 • Gode pensjons og forsikringsordninger 
 • Fokus på helsefremmende arbeidsplasser 
 • Lønn etter kommunalt regulativ

Formelle kvalifikasjonskrav

Autorisasjon som helsefagarbeider, eventuelt andre fagbrev og assistenter.

Krav og ønsker til deg:

Det legges vekt på personlig egnethet og relevant erfaring.

Videre ønsker vi at du:

 • kan jobbe selvstendig
 • er ansvarsbevisst
 • har gode samarbeidsevner
 • liker å jobbe med mennesker
 • er positiv, kreativ og løsningsorientert og åpen for endringer
 • bidrar til et godt arbeidsmiljø 
 • har kunnskap og erfaring med Helse og omsorgstjenestelovens kap 9.
 • har gode ferdigheter innenfor digitale arbeidsverktøy
 • har erfaring med å jobbe i team, men også evnen til å arbeide selvstendig og ta egne valg
 • evner å ta imot og gi veiledning
 • evne til refleksjon og selvregulering

Annet 

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved gjennomført språktest 3 eller tilsvarende før evt ansettelse. 

Tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende regelverk. I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse. Menn oppfordres til å søke.

Søknad 

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. 

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.