• Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  28.12.2023
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5254792
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune
 • Oppdatert 27.06.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rauma kommune

Tilkallingsvikarer

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype
Det er behov for flere dyktige tilkallingsvikarer i hjemmebasert omsorg. Vi søker fortrinnsvis etter sykepleiere, helsefagarbeidere og studenter innen disse fagfeltene. Andre med interesse for å arbeide med mennesker som har behov for helsehjelp oppfordres til å søke.

Tilkalling etter behov. Vakter dag/kveld, hverdag/helg/helligdager.

Beskrivelse av arbeidssted
Hjemmebasert omsorg består av hjemmesykepleie, hjemmehjelp, omsorgsboliger/bofelleskap/bokollektiv med og uten bemanning. Helse- og omsorgstjenesten er i stor grad samlet i Rauma helsehus, som gir økt mulighet til å danne et unikt tverrfaglig miljø. Helse-og omsorgstjenestene omfatter alle aldersgrupper. 

Vi arbeider for

 •  At den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig, koordinert og verdig helse- og omsorgstjenestetilbud
 •  At pasienter og brukere skal kunne bo lengre hjemme
 •  Økt innsats på forebygging og rehabilitering
 •  Innføring av velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering
 •  Å sikre kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud
 •  Tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom ulike deltjenester innad i kommunen og med spesialisthelsetjenesten
 •  Å sikre tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene

Arbeidsområde

 • Bidra til at brukerne mottar tjenester basert på faglige vurderinger og etter gjeldende lov- og avtaleverk
 • Individuell oppfølgning basert på de tjenestene som er tildelt etter vedtak
 • Fokus på selvbestemmelse og brukermedvirkning i utførelsen av oppgavene
 • Samhandling med andre faggrupper, tjenester og pårørende
 • Delta i forbedringsarbeid

Økt selvstendig ansvar i samsvar med kompetanse og erfaring

Kvalifikasjonskrav

 • Har førerkort klasse B
 • Har gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig minimum nivå B
 • Har gode ferdigheter innen elektronisk dokumentasjon

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider, sykepleier, vernepleier eller er i gang med relevant utdanning
 • Relevant arbeidserfaring 
 • Videreutdanning innen geriatri, psykisk helse eller andre relevante fagområder

Personlige egenskaper

 • Du jobber systematisk og har god orden 
 • Du er god på kommunikasjon og samarbeid
 • Du er stabil, men fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • Du er selvstendig, men jobber også godt i team og etterspør veiledning ved behov
 • Du er løsningsorientert og hyggelig i møte med andre
 • Du har god arbeidskapasistet og takler et høyt arbeidstempo


Vi følger kommunens etiske retningslinjer der ærlighet og gode holdninger er en forutsetning.  

Ansettelse
Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale ut fra kvalifikasjoner og ansiennitet. 

Politiattest
Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstenestelova § 5-4, jf. politiregisterloven § 39 første ledd, fremlegges. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Søknad 
Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Søkerveiledning: https://www.rauma.kommune.no/om-kommunen/ledige-stillinger/sokerveiledning/ eller personal@rauma.kommune.no. 

Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og dokumenterer utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Last opp aktuelle attester og vitnemål i PDF format.

 

Vær oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste, jf. Offentleglova. 

 

 • Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  28.12.2023
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5254792
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune
 • Oppdatert 27.06.2023