Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Tilkallingsvikarer

Offentlig forvaltning

Avdeling for rus og avhengighet (ARA) i Vestre Viken er en avdeling i Klinikk for psykisk helse og rus. Avdelingen består av 5 seksjoner spredt beliggende i sykehusområdet (Drammen, Konnerud, Bærum og Blakstad), og har tilbud innen avgifting, døgnbehandling og legemiddelassistert rehabilitering – LAR Poliklinikk. Avdelingen har tett samarbeid med klinikkens øvrige avdelinger for voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri, og har i tillegg et nært samarbeid med andre private institusjoner innen rusfeltet. Avdelingen arbeider etter prinsippene for Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusavhengige. Avdelingen har ca.140 årsverk. Klinikken har egen forskning og utviklingsenhet.

ARA Seksjon for avgiftning, Drammen har ledige stillinger som tilkallingsvikarer. Er du helsefagarbeider, sykepleier, vernepleier, sosionom eller har annen relevant utdanning eller erfaring fra rusfeltet så ønsker vi deg velkommen som søker!

ARA Seksjon for avgiftning, Drammen er en sengepost med 12 døgnplasser/12 enerom, for avgiftning, og for kartlegging av videre behandlingsbehov. Innleggelsestiden er varierende fra noen få døgn og inntil 2-3 uker. Innleggelsene er hovedsakelig frivillig, men seksjonen tar også i mot pasienter etter Helse- og omsorgstjenesteloven §10-2, §10-3 og §10-4 som omhandler tvang. Pasientgruppen består av personer med alvorlig rus- og avhengighetsproblematikk som har behov for innleggelse i spesialisthelsetjenesten. Pasientene kan ha psykisk tilleggsproblematikk i form av angst, depresjoner, psykoseproblematikk og personlighetsforstyrrelser.  

Ved seksjonen arbeider det sykepleiere, vernepleiere, overleger, leger, psykologer, sosionomer, assistenter, miljøterapeuter, teamansvarlige og en brukerspesialist. Nye innleggelser skjer hovedsakelig på dagtid. Vi har et tidvis høyt tempo og et mangfold i arbeidsoppgaver!

Seksjonen disponerer ca. 30 årsverk. Personalansvaret tilligger seksjonsleder. Seksjonen har et utstrakt samarbeid med andre behandlingsseksjoner innen rus og psykisk helsevern, somatiske sykehusavdelinger og med den kommunale helse - og sosialtjenesten.

Arbeidsoppgaver:

 • Legemiddeladministrering (sykepleier/vernepleiere)
 • Tverrfaglig samarbeid i team ved seksjonen
 • Observasjon av helsetilstand og takning av vitale parametere (inkl. NEWS) samt EKG
 • Vurdering og scoring av abstinenssymptomer (CIWA, COWS)
 • Identifisere behov for hjelpetiltak, iverksette og evaluere tiltak
 • Klinisk dokumentasjon av sykepleie (KDS) og aktiv bruk, oppdatering og evaluering av pasientens behandlingsplan under avgiftningsoppholdet
 • Innhente opplysninger om og observere pasientens helsetilstand og funksjonsevne, vurdere, prioritere, iverksette og evaluere nødvendige tiltak
 • Ansvarsvakter som sykepleier/vernepleier
 • Gjennomføre ulike strukturerte kartlegginger selvstendig, eller i team
 • Føre pasientjournal (DIPS) og legemiddelkurve (MetaVision) etter gjeldende regler
 • Tilstedeværelse, samhandling og aktivisering overfor pasienter: Være i miljøet med pasientene, tilby samtaler, gåturer, følge til treningsrom eller andre aktiviteter, delta i møter sammen med pasientene
 • Samarbeid med pårørende og barn som pårørende under innleggelsen
 • Samarbeid øvrig spesialisthelsetjeneste og kommunale instanser, både elektronisk og i møter/på telefonen
 • Være en god kollegastøtte
 • Nødvendig opplæring i rutiner og systemer vil bli gitt

Kvalifikasjoner:

 • Helsefagarbeider
 • Bachelor i sykepleie, vernepleie eller sosialt arbeid
 • Videreutdanning eller påbegynt videreutdanning i rus eller psykisk helsearbeid er ønskelig
 • Erfaring fra arbeid innen rus og/eller psykisk helse/psykisk helsevern er en fordel
 • Erfaring fra somatikk en fordel 
 • Gode IT-ferdigheter
 • Kjennskap til DIPS, PLO OG MetaVision vil være en fordel
 • Førerkort klasse B 

Personlige egenskaper:

 • Har gode samarbeidsevner og godt humør
 • Gode kommunikasjonsevner 
 • Har evne til å arbeide strukturert og systematisk
 • Liker et tidvis høyt tempo og varierte oppgaver
 • Er ansvarsbevisst og har et sterkt faglig fokus
 • Være robust og takle utfordrende situasjoner
 • Kan jobbe selvstendig, men også være en positiv bidragsyter i team

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et travelt og trivelig arbeidsmiljø
 • Kolleger med bred og lang erfaring 
 • Gode velferdstilbud