Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Tilkallingsvikarer

Offentlig forvaltning

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Elverum- Hamar har et opptaksområde på 101.000 voksne og betjener 9 kommuner i midtfylket av Hedmark. Avdelingen har ca. 211 årsverk. DPS Elverum-Hamar har to døgnenheter, tre allmennpsykiatriske poliklinikker, psykosepoliklinikk , Ambulant
akuttenhet, TSB-poliklinikk samt kontorenhet.

Enhet for døgnbehandling 2 på DPS Elverum-Hamar er en åpen sengepost med 12 sengeplasser, som tilbyr behandling til voksne med psykisk lidelse. Vi dekker ni kommuner i midt-Hedmark. Enheten har ca. 30 årsverk. Vi er tverrfaglig sammensatt med høyt kompetent miljøpersonale som har fokus på kognitiv miljøterapi og fysisk aktivitet. Vi har svært godt arbeidsmiljø og kan vise til svært gode resultater i medarbeiderundersøkelser.

Vi søker etter engasjerte sykepleiere/vernepleiere og/eller helsefagarbeidere som ønsker å jobbe som tilkallingsvikarer ved enheten.

Studenter innenfor disse studieretningene oppfordres også til å søke.

Arbeidsoppgaver:

Vår tilnærming i møtet med pasienten bygger på kognitiv miljøterapi. Arbeid består i stor grad av å støtte opp under planlagt individuelt tilpasset behandlingsopplegg sammen med pasienten. Arbeidet utføres i tverrfaglig team. Arbeidstiden er for tiden hver femte helg.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier/vernepleier eller helsefagarbeidere
 • Student innenfor fagfeltet
 • Erfaring fra fagfeltet psykisk helsevern er ønskelig.
 • Kjennskap til kognitiv (miljø)terapi er en fordel.

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
 • Interesse for brukermedvirkning.
 • Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og strukturert.
 • Fleksibilitet og med gode samarbeidsevner.
 • Engasjert og pålitelig.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr:

 • Meningsfull arbeid i et spesialisert fagfelt.
 • Stort fokus på tverrfaglig arbeid.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Trivelige og erfarne kollegaer med engasjement og bred kompetanse.
 • Svært godt arbeidsmiljø.
 • Mulighet for faglig utvikling.
 • Mulighet for trening i arbeidstid.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

 

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.