Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Tilkallingsvikarer

Offentlig forvaltning

DPS Kongsvinger har flere funksjoner innen psykisk helsevern. Døgnenheten består av 14 senger. Veien inn kan være via vårt akutteam (AAT), overføring fra sentralsykehus eller elektive innleggelser hovedsakelig etter henvisning fra fastlege. Vi har 1 brukerstyrt seng. Høyt fokus på internt og eksternt tverrfaglig samarbeid, brukermedvirkning og pårørendesamarbeid.
Vi har fokus på fagutvikling, samarbeid og kvalitet i behandling.
Vi søker deg som har helsefaglig høyskoleutdanning, eller som er i gang med slik utdanning.
Vi er nå i behov av å knytte til oss flere tilkallingsvikarer.
Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver:

- Utføre direkte pasientrettede arbeidsoppgaver i tråd med gjeldende lovverk
- Følge opp behandlingsplaner  
- Delta i de praktiske arbeidsoppgavene i avdelingen
- Arbeidstid primært dag/kveld alle dager i uka, men vi har også behov for tilkallingsvikarer som kan  jobbe på natt.

Kvalifikasjoner:

- 3 årlig helsefagutdanning er ønskelig, men vi ønsker også vikarer som er i gang med en slik utdannelse.
- Erfaring fra psykisk helsevern er en fordel, men ikke et krav.
- Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

- Evne til å ta ansvar, arbeide selvstendig og strukturert, men også kunne samarbeide internt og eksternt
- Vilje til å sikre et godt arbeidsmiljø på alle nivå
- Være bevisst avdelingens/enhetens ansvarsområder og jobbe strukturert etter dette
- Ha utholdenhet og humor, være inkluderende
- Personlig egnethet vi bli vektlagt  

Vi tilbyr:

- Et arbeidsmiljø som bærer preg av at vi ser hverandre, er kreative, ivaretagende og har en god  porsjon  humor i en lun atmosfære.
- Opplæringsvakter med veiledning av miljøpersonale, nyansatthefte med mye relevant informasjon.

- Du  får tid til å bli kjent!
- En spennende arbeidsplass i utvikling
- Som ansatt i AHUS har man mulighet til å benytte seg av ulike velferdstilbud

- Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag