Ledig stilling

Senja kommune

Tilkallingsvikarer

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hjemmetjenesten i Senja Kommune gir hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester til hjemmeboende innbyggere i Senja som har behov for hjelp til å mestre hverdagen, og mulighet til å være lengst mulig i eget hjem. Det er fokus på at brukere opplever kvalitet på tjenester innen pleie og omsorg

 

Hjemmetjenesten Vangsvik trenger tilkallingsvikarer :

Sykepleier/vernepleier, helsefagarbeider og assistenter

Arbeidsoppgaver:

I den daglige omsorgen for våre pasienter ønsker vi å skape et miljø der pasients trivsel og trygghet er i fokus. Vi planlegger aktiviteter ut fra tanken om å ta vare på pasientens ressurser og personlige ønsker, og gi hjelp der pasientens ressurser ikke strekker til. Vi har også fokus på å ivareta og inkludere pårørende i miljøet rundt pasienten. Det gjøres i form av faglig ansvar, pleie og omsorg til mennesker med ulike behov.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra arbeid i hjemmetjenesten er å foretrekke
 • Krav til førerkort kl B
 • Gode skriftlige og muntlige formidlings- og kommunikasjonsevner på norsk
 • Gode datakunnskaper
 • Det åpnes for at  elever/studenter under relevant utdanning kan søke om komme i betraktning

Personlige egenskaper:

Senja Kommunes verdier er raus, fremoverlent og bærekraftig. Vi ønsker ansatte som etterlever disse verdiene.

 • Interesse for å oppdatere eget fag
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til helhetstenking og se muligheter innenfor gitte rammer
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Du er løsnings- beslutnings og resultatorientert
 • Vilje og evne til nytenking
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby:

 • En spennende arbeidsplass med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et positivt og flerkulturelt arbeidsmiljø med kompetanse og dyktige medarbeidere
 • En kommune i stor utvikling og endring
 • Gode pensjonsordninger i KLP
 • Fokus på brukermedvirkning
 • Gode pensjonsordninger i KLP

For stillingen gjelder:

Lønn etter avtale og kvalifikasjoner. Ansettelser skjer etter kommunale vilkår, på de lønns-og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Det kreves politiattest ved tilsettinger.

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkere blir offentliggjort, selv om søkere har anmodet om søknad unntatt offentlighet.

 

Søkes via kommunens hjemmeside eller esycruit.no. Søknad via e-post eller post godtas ikke. Kopi av attester og vitnemål blir etterspurt ved behov. Kopiene blir ikke returnert.