Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nannestad kommune

Tilkallingsvikarer

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du interessert i å arbeide med utviklingshemmede og kan tenke deg å jobbe litt ekstra på hverdager, helger, ferier og helligdager? Vi søker flere tilkallingsvikarer til Myrstad bokollektiv!

Myrstad bokollektiv i Maura yter døgnkontinuerlige tjenester til 6 voksne personer med utviklingshemming. Beboerne har 1:1-bemanning og tjenesten gjenspeiler beboernes individuelle bistandsbehov.

Ved Myrstad bokollektiv har vi fokus på å skape en god og meningsfylt hverdag for beboerne med faglig forankrede tjenester og omsorg. Tjenestene baserer seg på målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse. Vi har et nært samarbeid med pårørende og fagnettverk internt og eksternt.

Myrstad bokollektiv er en del av tilrettelagte tjenester i Nannestad kommune. Virksomheten omfatter følgende tjenestesteder: Miljøtjenesten, Prestmosen omsorgs- og avlastningsbolig, Myrstad boliger, kompetanse- og arbeidssenter Nannestad (KAN) og konsulenttjenester for funksjonshemmede. Tilrettelagte tjenester jobber målrettet for et helhetlig tjenestetilbud hvor brukermedvirkning og selvbestemmelse står sentralt. Vi jobber mot å bedre kvaliteten i tjenestene vi yter i tråd med den nasjonale veilederen for gode tjenester til personer med utviklingshemming og FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av beboerne gjennom direkte tjenesteyting i henhold til vedtak, planer, rutiner og prosedyrer
 • Jobbe lojalt etter fastsatte rutiner, både rundt hver enkelt beboer og på enheten for å sikre lik praksis og en forutsigbar hverdag for beboerne
 • Samarbeide med kollegaer, pårørende og eksterne samarbeidspartnere
 • Bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner:

 • Det er en fordel om du har en utdannelse innen helse- og omsorg på videregående nivå eller høyere
 • Relevant erfaring kan erstatte krav om utdannelse
 • Du må mestre data som arbeidsverktøy
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Interesse for arbeid med utviklingshemmede
 • Det er en fordel om du har kjennskap til HOL kap.9
 • Førerkort klasse B (manuelt gir) og du må være komfortabel med å kjøre store biler. Oppgi i søknaden om du har førerkort

Personlige egenskaper:

 • Er en stabil arbeidstaker
 • Er fleksibel og kan stille opp på kort varsel
 • Kan jobbe selvstendig og i team
 • Evner å ta gode avgjørelser
 • Tar initiativ og viser engasjement
 • Liker utfordringer og er løsningsorientert
 • Er omsorgsfull, engasjert og tålmodig
 • Har gode etiske holdninger
 • Er ansvarsbevisst og pålitelig
 • Personlig egnethet vil vektlegges

 

Nannestad kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.  

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Relevante kurs
 • Offentlig pensjons- og forsikringsordning
 • Lønn etter tariff
 • Gode pensjonsordninger

 


Annet:

Minst to referanser må oppgis i søknaden.

Vitnemål/attester som du ønsker vurdert og godkjent til en ansiennitetsberegning, må vedlegges søknaden.

Gyldig politiattest må fremvises ved tiltreden.

 
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25

 

Aktuelle søkere kalles fortløpende inn til intervju.