• Bedrift
  Skiptvet kommune
 • Søknadsfrist
  10.01.2022
 • Sted:
  SKIPTVET
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  SKIPTVET
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4155302
 • Se her for andre jobber fra Skiptvet kommune

Tilkallingsvikarer

Skiptvet kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Beskrivelse:

Pleie- og omsorgtjenesten i Skiptvet består av hjemmebaserte tjnester, sykehjem med både korttids- og langtidsplasser. Dagsentertilbud for ulike brukergrupper, samlokaliserte bolig, tjenester for rus og psykiske lidelser. Vi har også kjøkken og vaskeri. I våre tjenester har vi tverrfaglig sammensatt kompetanse som fysioterapi, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere m. f. Pleie- og omsorgstjenesten har som hovedmål å bidra til at den enkelte opplever mestring i hverdagen.

Kort om stillingen:

Vi ønsker at ufaglærte / studenter / fagarbeidere / sykepleiere / vernepleiere skal søke og være tilkallingsvikarer hos oss.

Beskrivelse:

Sykehjemmet har 40 plasser fordelt på 6 avdelinger. Avdelingene har korttids og langtidsplasser.

Hjemmetjenesten har ansvar og oppgaver i hele bygda. De er stasjonert på sykehjemmet, men skal kunne kjøre ut på oppdrag i bygda.

Kvalifikasjoner:

- gode samarbeidsevner
- gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig
- personlig egnethet og selvstendighet
- beherske IKT-verktøy, som nettbrett, smarttelefon og PC
- førekort klasse B
 

Vi tilbyr:

- et spennende og engasjerende fagmiljø

- personalarm som trygger arbeidet

- et godt arbeidsmiljø

- ordnede arbeidsforhold

- grundig og god opplæring

Lønn og vilkår: 

Arbeidstakere tilsettes i Skiptvet kommune på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i KLP. Arbeidstaker må være forberedt på at arbeidssted og oppgaver kan endres internt i kommunen.
 
Det må legges ved politiattest ved ansettelse.
  

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

 
 • Bedrift
  Skiptvet kommune
 • Søknadsfrist
  10.01.2022
 • Sted:
  SKIPTVET
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  SKIPTVET
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4155302
 • Se her for andre jobber fra Skiptvet kommune