• Bedrift
  Gol kommune
 • Søknadsfrist
  01.11.2022
 • Stillingstype
  Dag
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3550, GOL
  GOL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4782237
 • Se her for andre jobber fra Gol kommune
Ledig stilling

Gol kommune

Tilkallingsvikar ved Miljøterapitenesta, Gol Arbeidssenter

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tilkallingsvikar, dagtid

Er du opptatt av å sette brukar i fokus og legge til rette for meistring?
Likar du å bidra til meiningsfylte aktivitetar og dagtilbod?
Har du forståing for menneskjer med ulike funksjonsnedsettingar?

Då ynskjer vi deg på vårt lag.

Vi søkjer:
Tilkallingsvikarar knytt til området Gol Arbeidssenter. Arbeidet er knytt til dagtid. Det vil bli gitt opplæring og rettleiing.

Kvalifikasjonar:
• God munnleg og skriftleg framstillingsevne

For stillinga gjeld:
Tilsetting etter lov og avtaleverk

Anna:
• Gyldig politiattest må leggjast fram
• Godkjende kopiar av attestar og vitnemål må takast med til eventuelt intervju, det blir rekna ansiennitet ut i frå innleverte attestar.
• I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette, men det skal gode grunnar til for at dette skal bli teke til følgje. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.

Send søknad:
• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta.
• Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

 

 • Bedrift
  Gol kommune
 • Søknadsfrist
  01.11.2022
 • Stillingstype
  Dag
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3550, GOL
  GOL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4782237
 • Se her for andre jobber fra Gol kommune