Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Gjøvik kommune

Tilkallingsvikar ved Hjemmetjenesten 2023

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: 

Gjøvik kommune har hjemmetjenester tilknyttet seks omsorgssentre; Snertingdal, Nordbyen, Sørbyen, Haugtun, Hunndalen og Biri. Tjenestene gis både til hjemmeboende innbyggere, i heldøgnsbemannede omsorgsboliger/bofellesskap og i dagaktivitetstilbud. 

Vi ønsker deg velkommen til å bli en del av våre faglige team dersom du er interessert, motivert og egnet for en slik type jobb.

Vi oppfordrer særlig deg som er fagutdannet/student/elev i en helsefaglig retning, til å søke.

Arbeidstiden vil være turnus, med dag-, kveld-, og eventuelt nattvakter, inkludert helger og helligdager.

Arbeidsoppgaver :

Arbeidsoppgaver vil være å bistå med helsehjelp og praktisk bistand til våre innbyggere, samt å drive med miljøskapende aktivitet i bofelleskapene og på dagaktivitetstilbudene. Oppgavene vil kunne variere noe fra sted til sted. 

Kvalifikasjoner
 • Du bør være over 18 år
 • Du må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Politiattest uten anmerkninger må fremlegges
 • Noen arbeidssteder krever gyldig førerkort
 • Godkjent autorisasjon er påkrevd hvis du er fagutdannet
Personlige egenskaper
 • Du liker å omgås alle typer mennesker
 • Du har godt humør og en positiv innstilling
 • Du har stor arbeidskapasitet og er ikke redd for å "ta i et tak"
 • Du er fleksibel,serviceinnstilt og samarbeider godt
Vi kan tilby
 • En variert arbeidsdag med spennende oppgaver
 • Godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer
 • God praktisk og digital opplæring
 • Godt og variert fagmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Eget rekrutteringstiltak med god lønnsavtale for helsefaglig høyskolestudenter

Informasjon

Leder for de ulike virksomhetene tar fortløpende kontakt med aktuelle søkere etter behov.

 

Kontaktpersoner

May H. Brekken, virksomhetsleder Åslundmarka bokollektiv, tlf 95089271

Bente Ø Dalby, virksomhetsleder hjemmetjenesten Åslundmarka, tlf 99123658

Reidun Dalheim, virksomhetsleder hjemmetjenesten Haugtun 4, tlf 92688875

Christina H. Topp, virksomhetsleder hjemmetjenesten Haugtun 6, tlf 47027300

Hilde Aaslund, virksomhetsleder hjemmetjenesten Haugtun 7 tlf. 97712449

Tine Fredlund, virksomhetsleder hjemmetjenesten Nordbyen, tlf 90299948

Hege D. Nygård, stedfortreder for virksomhetsleder hjemmetjenesten Sørbyen, tlf 90978285

Eirik Antonsen, virksomhetsleder Bjørkelia bokollektiv, tlf 92084574

Anne Karin Hasli, virksomhetsleder Furulia bokollektiv Biri, tlf 41484388

Mette Kolbergsrud, virksomhetsleder hjemmetjenesten Biri, tlf 97666396

Toini Kristin Granum, virksomhetsleder hjemmetjenesten Snertingdal, tlf 90554711 

Unntatt offentlighet må begrunnes.

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25. 

Søknad sendes

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av

kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.